If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tạo ra phân số bằng nhau

Tạo ra các phân số bằng nhau bằng cách chia nhỏ dựa trên hình ảnh và trục số. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video

anh chứng minh có một phân số ở đây 2/3 giờ bạn hãy tạm dừng video này và nghĩ từ những phân số khác tương tự phân số này mà biểu diễn của một số từ giờ đến tài mình sẽ minh họa hai phần ba là gì khi mình vẽ một hình chữ nhật và chia nó thành 3 phần bằng nhau ở đây là một hình chữ nhật với 3 phần bằng nhau phim sex xe Ôi nhìn có vẻ méo rồi mình sẽ lại nhé ừ ừ a123 phần bằng nhau vậy 2/3 sẽ tương ứng với 2 trong 3 phần này mình tô phần đó vào 1/3 trước này và đây là 2/3 mình đã tô màu lên hai trong ba phần này vậy Đây là 2/3 tiếp theo mình sẽ sao chép hình này ra để tìm những cách khác có thể biểu diễn phân số này đã chết nó một lần Ừ rồi thêm một lần nữa mình thêm hãy Hình như vậy vì chúng mình sẽ làm như sau cách đầu tiên là vẽ một đường thẳng ngang để biến mỗi phần trong ba phần này à a123 thành hai phần nhỏ hơn A thành hai phần này Bây giờ chúng mình có bao nhiêu phần bằng nhau mình có 123456 phần bằng nhau cả có bao nhiêu phần trong số đó đã được tô màu thì chả có tổng cộng là 123446 vậy là 4/6 tương đương với 2/3 chúng là những phân số bằng nhau hoặc mình có thể nói 2/3 bằng 4/6 dơ chứng minh sẽ làm thêm cách khác cái gì chưa mỗi phần trong ba phần này thứ hai phần nhỏ hơn chứng minh có thể chia mỗi phần trong ba phần này thành 3 phần nhỏ hơn mình sẽ vẽ những đường chia 1 anh hai Vậy giờ mình đã chia 3 phần này ra là mình gấp 3 lần số phần ban đầu mình có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 phần bằng nhau cho có bao nhiêu phần trăm số này đã được tô màu nhỉ chúng mình có 123456 phần vậy 2/3 bằng 14/6 và bằng 16/9 cả ba phân số 2/3 4/6 và 6/9 cho bằng nhau và nơi chúng mình mẹ chúng lên số chúng vẫn bằng nhau cùng thử nhé mình sẽ vẽ một chữ số của Đây đây là không Và mình chỉ quan tâm phần Chứ không đến mu Thôi tự nhiên là bạn có thể tính thêm cả các số khác hoặc ra đến nó cũng được đầu tiên mình sẽ chia nó thành 3 phần số 1/3 và 2/3 chứng minh đã biết rằng đây là 1/3 ta đây là 2/3 chúng mình đã có hai đoạn trong số 3 đoạn từ 0 đến 1 ở đây khi mình đã chữa khoảng từ 0 đến 1 thành 3 đoạn bằng nhau vậy 4,65 Ở đâu giờ mình sẽ chia khoảnh ngày thành 6 phần bằng nhau 123456 và 4/6 nằm ở đoạn thứ tư trong sáu bạn này 1234 vậy Điểm này là 4/6 các bạn cũng có thể làm điều tương tự này một chia thành 9 phần công làm thế nào vì chúng mình sẽ trên nó thành 123456789 loạn Mình vừa mới chia đoạn thẳng trên trục số từ 0 đến 1 Thành chín lượn bằng nhau vậy 6,95 Ở đâu 123456 chứng minh lại đến điểm này chính chốt số cuối cùng là phân số 6/9 = 12/3 cả cũng bằng