If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập cách biểu diễn trực quan phân số bằng nhau

Ôn tập phân số bằng nhau với mô hình phân số và trục số, giải một số bài tập thực hành.

Phân số bằng nhau

Hai phân số được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng biểu diễn một giá trị.

Ví dụ bằng hình

Hãy xem một ví dụ.
start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, equals, start fraction, question mark, divided by, 8, end fraction
Đầu tiên, chúng ta có thể vẽ start fraction, 1, divided by, 2, end fraction.
Một hình tròn được chia thành hai phần bằng nhau với một phần được tô màu.
Bây giờ, hãy chia cả hình tròn thành tám phần.
Một hình tròn được chia thành 8 phần bằng nhau. Hình tròn này có cùng kích thước với hình tròn ban đầu.
Ta nên tô màu hình tròn như thế nào để chỉ một phân số bằng với start fraction, 1, divided by, 2, end fraction?
Hình tròn được chia thành 8 phần bằng nhau được biểu diễn với 4 phần được tô màu, có phần diện tích được tô màu bằng với hình tròn được chia thành 2 phần với một phần được tô màu.
Ta đã tô 4 trong 8 phần.
Vậy start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, equals, start fraction, 4, divided by, 8, end fraction.

Trục số

Hãy hình dung phân số bằng nhau bằng cách sử dụng trục số.
start fraction, 3, divided by, 5, end fraction, equals, start fraction, question mark, divided by, 10, end fraction
Các số hoặc phân số sẽ bằng nhau khi chúng nằm ở cùng một điểm trên trục số.
Đầu tiên, ta tìm start fraction, 3, divided by, 5, end fraction trên trục số:
Đi từ trái sang phải, một trục số có dấu mốc bắt đầu ở 0, 2 dấu mốc chưa được dán nhãn, một dấu mốc ở 3 phần 5, 1 dấu mốc chưa được dán nhãn, và một dấu mốc ở 1. Có một điểm màu xanh biển ở dấu mốc 3 phần 5.
Bây giờ, hãy chia đoạn từ 0 đến 1 ra thành mười phần, và xem phân số nào nằm ở cùng một điểm với start fraction, 3, divided by, 5, end fraction.
Đi từ trái sang phải, một trục số có dấu mốc bắt đầu ở 0, một dấu mốc ở 1 phần 10, 8 dấu mốc chưa được dán nhãn, và một dấu mốc ở 1. Có một điểm màu xanh biển cách 0 về bên phải 6 dấu mốc, cùng điểm với ba phần năm trên trục số ban đầu. Bắt đầu từ 0, mỗi dấu mốc thứ hai được tô đậm.
start fraction, 6, divided by, 10, end fractionstart fraction, 3, divided by, 5, end fraction ở cùng một điểm trên trục số.
Một trục số được dán nhãn từ 0 tới 1 với các dấu mốc ở mỗi 1 phần 10 đơn vị. Trên tia số, dấu mốc ở 0 được dán nhãn 0, dấu mốc ở 2 phần 10 được dán nhãn 1 phần 5, dấu mốc ở 4 phần 10 được dán nhãn 2 phần 5, dấu mốc ở 6 phần 10 được dán nhãn 3 phần 5, dấu mốc ở 8 phần 10 được dán nhãn 4 phần 5, và dấu mốc ở 1 được dán nhãn 1. Một điểm màu xanh biển xuất hiện ở dấu mốc 6 phần 10 và 3 phần 5.
start fraction, 3, divided by, 5, end fraction, equals, start fraction, 6, divided by, 10, end fraction
Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách hình dung các phân số bằng nhau? Hãy xem video này.

Luyện tập

Bài 1
Hoàn thành phép tính.
start fraction, 2, divided by, 5, end fraction, equals, start fraction, \bigstar, divided by, 10, end fraction
\bigstar, equals
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Một hình tròn được chia thành 5 phần bằng nhau với hai phần được tô màu.
Hình tròn với kích thước bằng hình tròn ở trên được chia thành 10 phần bằng nhau. Không phần nào được tô màu.

Bạn muốn làm thêm các bài tập như thế này? Hãy làm bài tập này .