If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Cộng và trừ ba phân số

Cùng tính 1/4 + 3/5 - 3/10 bằng cách quy đồng mẫu.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

và sau đây mình cần tìm ra 1/4 + 3/5 - 3/10 bằng bao nhiêu mình khuyến khích các bạn hãy dừng video này lại đã và sẽ thử các bạn có thể tự xảy ra không nhét được rồi mình cho rằng các bạn đã rất cố gắng rồi đúng không Giờ hãy cùng dài và tập với nhau nào đều được tiên mà các bạn có thể thấy là những phân số này mình đang cộng và chứ chủ đề của những mẫu số khác nhau về để cộng và trừ được dễ dàng hơn chúng ta cần phải viết lại sao cho chúng có cùng mẫu số do đó điều ta cần phải làm là tìm ra số chia cho cả bốn năm ba mươi Nhưng mình vẫn nói đấy ta có thể sử dụng bất cứ mỗi số chung nào nhưng sẽ đơn giản hơn để chúng ta sử dụng với Mẫu số chung nhỏ nhất và một cách để tìm ra Mẫu số chung nhỏ nhất đó là lấy số lớn nhất trong các số này sẽ các số chia cho nó và khử tăng dần lên cho tới khi nào và bạn có thể tìm ra một số chia hết cho cả 2 số còn lại ví dụ như ở đây chúng ta hãy bắt đầu với mưa nhé người chết cho năm nhưng không chết trôi vốn vậy rồi da tuổi 20 anh chết cho cả năm và 4 sau đó một số chung nhỏ nhất của các phân số chết là 20 vậy Hãy viết lại những phân số này với mỗi số là 22 là một số trên 20 nhé đầu tiên hãy bắt đầu với một phần tư nào 1/4 là bao nhiêu trên 20 trả để đi từ 4 đến 20 bạn sẽ phải nhân nó với năm đúng không và các bạn cũng phải làm tương tự với ra từ số nữa nhé các bạn hãy nhân nó với năm 1000 năm bao năm và 1/4 chỉ là năm và 20 nhé Ở đây ta thấy 4 băng 4x một 20 = 4x năm thơ điều gì sẽ xảy ra nếu mình viết 3/5 thành một số trên 20 Ừ để mẫu số đi từ năm từ hai mươi ta sẽ phải nhân nó với 4 phải không vậy các bạn cũng phải nhân tử số với 4 nhé 3 x4 sẽ bằng 12 giờ ta sẽ - 3/10 Nhưng làm sao để biết nó thành một số trên 20 nhỉ tra để đi từ 10 đến 20 các bạn sẽ phải nhận mỗi xấu với hai và nếu chúng ta vốn có cùng phân số ta sẽ phải nhân cả tử số với hai nữa 3 X2 = 6 vậy Kết quả này sẽ bằng gì nào được rồi giờ mình có 5 phần 20 + 12/20 chủ thì 6/20 nhé Bởi nó sẽ bằng bao nhiêu đây có rất nhiều cách mà các bạn thể giải quyết vấn đề nay có thể làm như sau chúng ta hay giữ nguyên mẫu số chung là 20 và cộng có tần số và với nhau năm cộng 12 và - 6 nhé em hãy nói theo một cách khác năm cộng 12 - 6 tất cả chia cho 20 phân số này sẽ thể hiện được có bao nhiêu phần của 20 đấy vậy Kết quả này bằng bao nhiêu nào nó sẽ làm kết quả ở chữ số trên cho 20 Đấy cũng là một cách làm nhé Vậy Nam cộng 12 là 17 17 - 681 Vậy chúng ta có 11/20 ở đây chúng mình có 5 phần 2 đuôi sau đó cộng và 12/20 và này đi 6/20 Chị sẽ còn lại 11/20 nào phải làm thêm một ví dụ nữa để luyện tập chết ở đây mình có 4/9 - 1/6 và + 1/3 cũng như hồi nãy mình lại khuyến khích các bạn dừng video này lại thử xem mình có thể tự giải bài này không nghe được rồi giờ mình sẽ lại viết những phân số này vào chúng có cùng mẫu số là để tìm ra Mẫu số chung các bạn sẽ phải tìm ra số chia hết được cho bà Chín ở đây chúng ta đã làm hồi nãy mình sẽ bắt đầu với một số lớn nhất là chín và nói được rồi chín nó không phải chết cho Sáu ở chết cho 3 nhưng như vậy là chưa đủ đúng không Chúng mình muốn tìm một số chế tất cả 96 và 32 mỗi số chung nhỏ nhất có thể được vậy hãy Xếp các số tiếp theo cho trí nào cả có 18 18 99 và Dĩ nhiên là chết cho K6 và ba vậy hãy lấy số 18 này giờ chúng ta hãy viết lại những con số này là một số chương 18 4/9 là bao nhiêu chương 18 nhỉ Chả chín X2 = 18 giờ đó mình đã nhân mẫu số với Hai rồi nên mình có phải nhân tử số với hai nữa vì vậy phân số này là 8/18 nhé giờ 1/6 là bao nhiêu chương 18 đây để đi từ 6 đến 18 ở mẫu số mình sẽ phải nhân nó với ba Vậy mình có phải nhân tử số với 3 nữa một X3 là 3 và cuối cùng đừng bỏ qua phân số 1/3 nhé Vậy 1/3 là bao nhiêu trên 18 đây trà 3.618 nên thì nó sẽ bằng 62 các bạn có thể làm theo cách các bạn có thể nói một phần ba của 18 là bao nhiêu nhỉ sẽ là 62 một phần nhỏ của 18 là bao nhiêu nó sẽ là ba bốn phương trí cùng 18 thì sao tính nhẩm trong đầu sẽ hơi khó nhưng nó sẽ bằng 8 đây là cách nào chúng ta cũng có thể làm được ở đây mình đã viết lại với các vùng tương ứng với kết quả của Táo Quân 18 - 3/18 + 6/18 nó sẽ bằng bao nhiêu nhỉ Nó sẽ là một số phần Trong 18 phần phải không Và nếu chúng ta có táo phần 18 - 3/18 đó sẽ là 5 phần 18 + 6/18 sẽ bằng 11/18 Vậy là ta đã làm xong rồi nhé nhé