If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phép nhân phân số với số tự nhiên trên trục số

Cùng nhân các phân số với các số tự nhiên bằng trục số.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

khi chúng ta được yêu cầu là phải di chuyển chấm màu cam này tới chữ số bằng 5 x 1/3 được rồi một cách để sư luận vấn đề này ta chỉ việc di chuyển con số 1/3 5 lần Vậy hãy di chuyển nó lần thứ nhất đây sẽ là 1/3 di chuyển hai lần các bạn sẽ được 2/3 di chuyển 3 lần các bạn sẽ được 3/3 4 lần các bạn được 4/3 và 5 lần các bạn sẽ được 5/3 5x 1/3 sẽ bằng 5/3 hi vọng là các bạn đã hiểu rồi Em hãy cùng làm thêm một số ví dụ nữa nhé Giả sử chúng ta cần tìm người xem nào hãy di chuyển chấm com này tối chữ số bằng 2 x 4/3 được rồi vậy một X 4/3 sẽ cho ta 4/3 và nếu ta có thêm một số 4 phần 3 nữa và sẽ + 4/3 vào đó các sẽ di chuyển thêm một đoạn 4/3 về bên phải vậy 4/3 + 4/3 sẽ đưa ta tới 8/3 8/3 mình đang gặp vấn đề trong việc di chuyển cái này vậy Một nhân 4/3 sẽ chỉ là 4/3 2 x 4/3 sẽ bằng 8/3 nếu ví dặm tương tự như 2 x 4 = 8 chia 3 sẽ bằng 8/3 cùng làm thêm một cái nữa trong số này nhé di chuyển chấm cam này tới số = 3 x 3/2 ở đây sẽ là không phần hai nó chỉ là số không vậy các bạn có thể hiểu là không nhân 3/2 sẽ bằng 0 1 x 3/2 sẽ đưa ta tới 3/2 2 x 3/2 ta sẽ cộng thêm 3/2 nữa nó sẽ đưa ta tới 6/2 và rồi 3 x 3/2 ta sẽ + 3/2 nữa nó đưa ta tới 9/2 vậy là ta đã hoàn tất rồi à