If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Nhân phân số với số tự nhiên trên trục số

.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở trong video này thì chúng ta sẽ học với cách nhân một phân số với 1 số tự nhiên Ví dụ như mình có phép tính 2/3 nhân với 4 từ 2,3 x4 vậy khi 2/3 x4 sẽ bằng bao nhiêu các bạn hãy tạm dừng thì điều lạ và xem xem mình có thể tự giải được không nhất được rồi Bây giờ thì chúng mình sẽ làm cùng nhau ở đây thì mình có một trục số để giúp chúng ta tính phép tính này và mình sẽ đánh số mỗi và cần trên trục số này là 1/3 đây là 1/3 đây là 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 và 9/3 Vậy thì 2/3 X1 sẽ ở đâu nhỉ 2/3 X1 vẫn là 2/3 và chúng ta sẽ đến được 2/3 mình nhảy một bước từ 0 cho đến 2/3 đây sẽ là 2/3 x 1 2/3 x2 tình nghĩa là mình sẽ cần nhảy hai bước một bước từ 0 đến 2/3 và sau đó một bước từ hai phần ba đến 4/3 nghỉ ba bước thì mình sẽ đến được 6/3 ngày 4 bước thì mình sẽ đến được 8/3 vì vậy Đây là chúng ta đã nhỉ muốn bước từ 0 cho đến 8/3 và đây sẽ là bằng 2/3 + 2/3 + 2/3 và + 2/3 tổng cộng là chúng ta có bốn lần 2/3 và chúng ta đến được đâu nhỏ mình đến được 8/3 Vậy nên các bạn sẽ thấy 2/3 x 4 = 8/3 ạ Bây giờ thì chúng ta có thể làm thêm một ví dụ nữa mình có một trục số khách và bây giờ các bạn sẽ nhìn và chụp số này để đoán xem chúng ta đang biểu diễn phép nhân nào nhé Ở đây thì có một chữ số khác và thay vì đánh số là các phần 3 thì mình sẽ đánh số là các phần 2 đây là không 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 Mình viết nhầm rồi 5/2 nhé 6/2 7/2 8/2 và 9/2 A ạ Bây giờ thì chúng ta sẽ làm như thế nào nhỉ trên trục số này thì mình sẽ vẽ một bước nghỉ từ 0 Cho Đến 3/2 Sau đó một bức nhiều nước đến 6 phần 2 và bức ảnh cuối cùng đến 9/2 vậy thì trục số này đang biểu diễn phép nhân nào các bạn hãy nhìn xem đây là tất nhiên nào nhé đầu tiên là các bạn có thể thấy mình có 3/2 cộng với 3/2 và cộng 13,2 một lần nữa đây là ba bước nhảy và một bước nhỏ dài 3/2 vậy nên mình có đây là 3/2 + 13/2 và cộng thêm 3/2 một lần nữa Có phải chúng ta có ba bước nhảy mỗi bức giải dài bằng 3,2 và phép nhân này sẽ 333 X 3/2 và chúng ta đến được đâu nhỉ chúng ta đến được 9/2 3/2 + 3/2 + 3/2 sẽ 39/2 gạch 9/2