If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Nhân phân số với số tự nhiên trên tia số

Vấn đề

Tia số này biểu diễn biểu thức nào dưới đây?
A number line labeled zero-halves to six-halves with labeled tick marks at every one-half unit. A green arrow jumps left from zero-halves to one-half, from one-half to two-halves và then from two-halves to three-halves.
Chọn 2 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?