If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Cộng các số tự nhiên bằng hàng giá trị của chúng

Cộng các số như 19 nghìn + 7 chục bằng cách liên tưởng đến hàng giá trị của chúng. 

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

U19 nghìn cộng 70 bằng bao nhiêu đầu tiên chúng ta sẽ xem 19 nghìn là gì và bảy chục là gì ba từ đó chúng ta có thể cộng súng lại vậy thì 19.000 ra là nếu chúng ta có 1.000 19 lần vậy đó là 1.000 lần 1 mấy chúng ta có 1.000 lần hai ta sẽ có 2.000 lấy chúng ta có 1.000 lần 3 ta sẽ có 1.000 2.000 3.000 và muốn hình ở đây là khá rõ ràng nếu chúng ta có 19.000 hay 1000 mà 19 lần chúng ta sẽ có 19.000 vậy 19.000 từ ra là 19 lần 1000 D3 thức thuê bảy chục cũng tương tự ta có thể có bảy chục chúng ta có thể có xuống 17 lần 10 cộng 10 cộng 13 số này thì đơn giản để viết hết hơn là 19m chỉ cần liệt kê 7 lần số 10 Đây là số 10 thứ 6 và số 10 thứ bảy vậy bảy chục chiếc xe là bảy lần 12 10 20 30 40 50 60 70 vậy bảy chục là 70 a tiếp theo Nếu chúng ta muốn cộng hai số này chúng ta sẽ có 19.000 anh không trăm thứ bảy chục và không đơn vị hay 19070 chúng ta cũng có thể làm bài này theo cách nhìn vào biểu đồ giá trị chữ số theo bị liệt kê tất cả nhìn và liệt kê tất cả chục chúng ta có thể nghĩ về giá trị của chữ số ta có 19.000 có nghĩa chúng ta muốn chữ số chữ số 9 ở vị trí hàng nghìn có ba chữ số còn lại ta có số một sẽ đứng ở trước nó vậy Đây đọc là 19.000 3 bằng cách viết nhìn ở đây chúng ta đã lấy toàn bộ vị trí trống ở phía sau 23 số không Chúng ta thêm vào ở cuối nhìn có thể được biểu diễn bằng 3 số 0 ở cuối trong khi đó bảy chục ta đạt số 7 ở vị trí hàng chục và một lần nữa chúng ta có một vị trí tấm hình Sau đó chúng ta không có số nào đi với nó trục bằng cách nói chục chúng ta muốn nói đến số 0 ở sau nó vậy Nhìn thì thêm 3 số 0 ở cuối và bảy chục thì thêm một số 0 ở cuối một lần nữa nếu chúng ta cộng hai số này chúng ta thấy trước chúng ta có quyền 9070 anh bằng cách nào cũng được bằng cách liệt kê ra 19.000 Thực ra là 19 lần 1.370 từ cha là bảy lần 12 chúng ta nhìn vào hàng giá trị và thêm số 0 vào cuối như theo cách nào thì kết quả cũng là 19070 có thêm một bài nữa chúng ta có năm chục nghìn cộng 22 Nghìn Lần Nữa Có 2 cách để chúng ta giải bài này cái thứ nhất Chúng ta sẽ xem xem 50 nghìn là bao nhiêu nếu chúng ta có 5 lần 10.000 từ 110.000 một lần nữa là ba lần bốn lần 10.000 và 5 lần người nhìn tổng số là 50.000 đ anh 10.000 20 30 40 50 nghìn vậy 50.000đ mình sẽ biết nó trên đây 50 nghìn cộng 22.000 22.000 nhớ rằng khi chúng ta phân tích 19.000 Nếu chúng ta viết một lần 1.000 nó sẽ là 1.000 chúng ta viết một nghìn hai lần sẽ là 2000x ta viết nó 22 lần thì sẽ là [âm nhạc] 22.000 sẽ là 22.000 ba chúng ta có thể cộng hai số này 50 nghìn cộng 22.000 tổng số bằng 72.000 [âm nhạc] ừ ừ Ừ vậy thì một cách ở đây là cái đầu tiên chúng ta nói đến là xem phim Năm chục nghìn trong như thế nào và 22.000 trong như thế nào để có các số và cộng chúng lại một cái khác đi giải bàn này đó là bằng hàng giá trị đã nghĩ về hàng giá trị chúng ta có bản hàng giữa chị ở đây và đặt số đầu tiên của chúng ta là 50.000 Vậy chúng ta có số 5 ở hàng chục nghìn 50.000 và chúng ta có thể thêm các số 0 sau nó vào các hàng còn trống sau có không nghìn không trăm thông trục và không đơn vị hay đối với trục Nhìn chúng ta sẽ xem bốn số 0 mà sao nó ta số còn lại là 22.000 Vậy thì 22 Chúng ta đọc là 22.000 luôn độc hành giá trị của chữ số khác không cuối cùng mà ta thấy vậy thì 22 và sau đó là nhìn so với Hình như trước đây chúng ta sẽ thêm 3 số 0 vào cuối cuối cùng khi chúng ta cộng hai số này lại khi nhìn vào giá trị các chữ số ta có bảy chục nghìn chúng ta có 2000 vẫn là không trăm khâm phục và không đơn vị vậy đáp án của chúng ta cho 50 nghìn cộng 22 nghìn là 72.000 à