If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giới thiệu hình tứ giác

Khám phá các đặc điểm của hình tứ giác và học về các loại hình tứ giác: hình bình hành, hình thoi, hình chữ nhật, hình vuông.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở trong video này thì chúng ta sẽ học về các hình có bốn cạnh và các hình có bốn cạnh thì chúng ta có thể gọi là hình tứ giác nhé Cho hình tứ giác khi chúng ta nghe thấy chữ tứ thì chúng ta có thể liên tưởng đến một cái gì đó có số 4 10,4 có nghĩa là bốn Vậy nên tứ giác là một hình có 4 cách ví dụ như đây là một hình tứ giác ở đây cũng là một hình tứ giác ở đây cũng là một hình tứ giác cho tất cả chúng đều có bốn cạnh đây cũng là một hình tứ giác em thậm chí đây cũng là hình tứ giác phim truyền hình vẽ nó khác với màu gì nhất ở đây cũng là một hình tứ giác Em hãy nên hình nào thì không phải là hình tứ giác hình tam giác thì sẽ không phải là hình tứ giác hình tam giác chỉ có 1 2 3 cạnh bạn nên nó không phải là thứ rát một hình ngũ giác cũng không phải hình tứ giác bởi vì nó có 12345 cạnh anh vàng hình tròn hình tròn thì không có cạnh nào cả Vậy nên chúng ta không thể gọi màn hình tròn hình tứ giác được hình tròn không phải là hình tứ giác Ừ nếu các hình có sáu cạnh bảy cạnh thắng cảnh và nhiều cạnh hơn thì chúng cũng không phải là những thứ giác bây giờ đi chúng ta sẽ học về các loại hình tứ giác khác nhau ở đầu tiên là hình bình hành cho hình bình hành là một hình tứ giác anh vàng để chúng ta học kỹ hơn về hình bình hành thì chúng ta sẽ biết là hình bình hành có các cặp cạnh đối diện song song với nha A và song song thì nghĩa là khi mà chúng ta kéo dài hay đường đó ra thì chúng sẽ không cách nhau cho ví dụ như là mình có một hình như thế này và hình này thì sẽ được gọi là hình bình hành tại sao nó được gọi hình bình hành ở bởi vì cạnh này đối diện với trạng này và chúng song song với nhau vì sao mình kéo dài hai cạnh này ra Ừ nếu mình vẽ một mũi tên ở đây vào mũi tên ở đây thì hai mũi cái này sẽ chỉ cùng về một hướng vào mình kéo dài hai cạnh thời gian thì nó sẽ không cách nhau và gọi hai cạnh này là hai cạnh song song hai cạnh này cũng song song với nhau số phận anh đây được gọi là một hình bình hành các ví dụ khác của hình bình hành là gì Ví dụ như hình vuông cũng là một hình bình hành Đây là hình vuông và hình vuông cũng hình bình hành Ừ nó là một hình bình hành đặc biệt bởi vì cạnh này thì sẽ song song với cạnh này A và cảnh này tình trạng này tình trạng này thì cũng song song với cạnh này Ừ vậy thì Những hình nào không phải là hình bình thắng thì mình sẽ vẽ Ví dụ như một hình như thế này chẳng hạn ở đây không phải là một hình bình hành bởi vì là nó chỉ có một cặp cạnh đối diện song song thôi cạnh này thì song song với cạnh này nhưng mà cạnh này thì không song song với cạnh này Ừ mình biết là nó không song song Bởi vì khi mình kéo dài hai cạnh này ra thì nó sẽ khác nhau ở một điểm ở cho con cái mình kéo dài tập cạnh của hình bình hành này ra thì nó không khác nhau vì vậy nhìn hình này không phải là hình bình hành hình bình hành sẽ có các cặp cạnh đối diện song song với nhau ạ Bây giờ chúng ta có thể đưa thêm một ví dụ nữa hình này cũng không phải là hình bình hành anh Bởi vì nó không có cạnh nào song song với nhau cả thì mình hàng sẽ có các cặp cạnh đối diện song song với nhau ạ Bây giờ thì chúng ta sẽ học thêm về một loại hình tứ giác nữa ở da đầu chữa hình thoi hình thoi Cho hình thoi cũng là một loại hình bình hành ở đây thì mình có thể vẽ một hình thoi nhé Cho hình thoi cũng sẽ có các cặp cạnh đối diện song song với nhau nhưng mà không chỉ như vậy đâu hình thoi còn có một đặc điểm đặc biệt nữa đó chính là tất cả các cạnh của hình thoi đều bằng nhau thì mình sẽ vẽ một hình thoi ở đây nhá à à Không đây là một hình bình hành hình bình hành này không phải là một hình thoi Bởi vì các cạnh của nó có song song với nhau nhưng chúng không bằng nhau Khi mình kéo dài cặp cạnh này ra thì nó không khác nhau Nó song song với nhau và cạnh này cũng song song với nhau nhưng nó không phải là một hình thoi bởi vì bạn màu xanh dài cạnh màu vàng đây không phải là một hình thoi nhé một hình thoi sẽ giống như thế này cơ mình sẽ ở đây một hình thoi có một hình thoi có các cạnh đối diện song song với nhau và tất cả các cạnh đều có cùng một độ dài vậy nên chúng ta cũng có thể gọi một hình vuông là một hình thoi mình sẽ vẽ hình vuông ở đây nhá hình vuông thì có tất cả các cạnh đều có cùng một độ dài và các cặp cạnh đối diện thì cũng song song với nhau các cặp cạnh đối diện của hình vuông song song với nhau vậy nên hình vuông là một hình bình hành và vì tất cả các cạnh của hình vuông đều có cùng độ dày vậy nên hình vuông cũng là một hình thoi Vì mình thấy hình thoi giống như một hình vuông bị đẩy đi vậy Nó bị đẩy nghiêng đi sau khi mà mình tưởng tượng ra về một hình vuông đang di chuyển rất nhanh ở trong một bộ phim hoạt hình thì mình sẽ nghĩ ngay đến một hình thoi ạ bây giờ để chúng ta sẽ học tiếp về hình chữ nhật hình chữ nhật thì chắc là các bạn đã biết rồi chúng ta sẽ học về cách vẽ ra một hình chữ nhật nhé hình chữ nhật là một hình bình hành nhưng mà như vậy là chưa đủ không phải hình bình hành nào cũng là một hình chữ nhật ở đây thì mình có một hình chữ nhật và nó thực sự là một hình bình hành bởi vì nó có các cạnh đối diện song song với nhau tạo cạnh này song song với nhau Khi mình kéo dài ra thì chúng sẽ không cắt nhau gặp cảnh này cũng song song với nhau thì mình sẽ kéo dài ra và chúng sẽ không bao giờ cắt nhau cả Cho hình chữ nhật khác với hình bình hành ở chỗ đó chính là hình chữ nhật có các góc vuông còn hình bình hành thì chưa chắc đã có các góc vuông hình chữ nhật có bốn góc vuông em vẫn em hình chữ nhật là hình bình hành mà trong đó tất cả các góc của nó đều đó có vuông mình có thể đặt những hình vuông nhỏ và góc của hình chữ nhật đó à Còn với hình bình hành này thì nó không phải là hình chữ nhật Bởi vì các góc của nó không phải là góc vuông khi mình cố gắng vẽ một hình vuông nhỏ đây thì nó không khớp với góc này à khi các ngài cũng vậy không thể vẹn khớp một hình vuông ở đây được Vậy nên hình bình hành này không phải là một hình chữ nhật đây mới là một hình chữ nhật 1 hình chữ nhật là một hình bình hành có các góc vuông Vậy còn hình vuông thì sao nhỉ để mình vẽ ra một hình vuông nhá hình vuông thì có cắt cặp cạnh đối diện song song với nhau vậy nên nó chính là một hình bình hành và hình vuông cũng có bốn góc vuông vì vậy nên hình vuông cũng là một hình chữ nhật cho hình vuông cũng là hình chữ nhật nhé bởi vì hình vuông có bốn góc vuông cho hình vuông thực sự là một tứ giác rất thú vị bởi vì hình vuông là tất cả các loại hình mà chúng ta vừa kể đến à Đây là hình vuông cho hình vuông cũng là một hình thoi đấy thì mình vẽ hình vuông ở đây nhá hình vuông là một hình thoi mà bốn Góc của nó đều là góc vuông hình này thì không phải hình vuông nha hình này mới là hình vuông Chúng đều là hình thoi hình vuông cũng là hình chữ nhật bởi bốn góc của chúng đều là góc vuông hình vuông cũng là hình bình hành và tất cả các loại hình mà chúng ta vừa nói đến trong video này đều là hình tứ giác