If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Góc vuông trong hình học (định nghĩa không chính thức)

Nhận diện các góc vuông trong hình học.
Sắp xếp theo: