If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:5:41

Dãy số toán học: các que tăm

Thuyết minh video

ý mình muốn tạo hình dạng tòa nhà bằng những cái tâm như vậy đây sẽ là toàn nhà đầu tiên mình đã sử dụng 3 cái tên tránh thời điểm này 456 như vậy đây sẽ là tòa nhà đầu tiên bây giờ để mình tạo cái bạn nhỏ đây để theo dõi các thứ như vậy mình sẽ làm nổi bật màu trắng đây sẽ là bản theo dõi của mình ở đây là số căn nhà A và sau đây là những cái tâm mà mình đã dùng để làm nhà các nhà đầu tiên ở đây chiếm xấu cái tầm có 123456 bây giờ hãy để mình tạo của nhà thứ hai vào đây sẽ đầy những căn nhà chúng ta sẽ có chung những bức tường và mình sẽ + [âm nhạc] 12345 cái tâm cho căn nhà thứ hai lý do tại sao mình chỉ cộng 5 mà không phải xấu chúng ta có chung bức tường ở đây như vậy mình không phải cộng cái tâm mới đây cho bức tường ở phía tay trái như vậy bắt đầu với căn nhà đầu tiên mình chỉ phải cộng thêm 5 cái tâm mình chỉ có thể cộng thêm 5 cái Tâm bây giờ mình có tổng cộng 11 cái tâm Nếu mình muốn làm căn nhà mới muốn làm hai căn nhà nghĩ bạn đã thấy khuynh hướng ở đây về cái thứ ba này thì sao đây sẽ là năm khác 12345 kế Tâm Như vậy chúng ta lại cộng thêm 5 để được 16 như vậy hãy làm cái thứ tư để có số đo đúng như vậy căn nhà thứ tư chúng sẽ cộng thêm 5 1 2 3 4 5 như vậy các ngày thứ tư chúng ta sẽ cộng thêm 3 cách để có 21 ạ Bây giờ mình muốn nghĩ về chúng ta có thể sử dụng mô hình này để tính nó tốn bao nhiêu cái tâm cho chúng ta để làm 50 căn nhà hay thậm chí là 500 căn nhà hai đồng chí là 5.000 căn nhà Lý do chúng ta hãy nhìn vào mô hình ở đây và chúng ta có thể đến với phương trình cho một nguyên giá trị thực này không Ví dụ Chúng ta có một mô hình là chúng ta đã chấp nhận rằng chúng ta bắt đầu với xấu và chúng ta + năm cho mỗi lần chúng ta thêm một căn nhà như vậy Khi bạn cộng thêm với ngày thứ hai bạn cộng thêm 5 lần thứ nhất căn nhà Thứ Ba bạn bắt đầu với xấu và cộng thêm 5 lần thứ hai cái ngày thứ tư bạn bắt đầu đi xấu và bạn cộng thêm 5 lần thứ ba như vậy Hãy viết chúng xuống 21 sẽ bằng bạn bắt đầu vi xấu khi bạn bắt đầu với số 6 này ở đây và sau đó bạn cộng thêm + thêm 53 lần đó là cộng thêm 5 X3 khi bạn có 3 căn nhà một lần nữa bạn bắt đầu với số 6 và bạn cộng 52 lần để mình làm cùng màu và bạn cộng thêm năm 2 lần + 5 x 2 sau khi bạn có hai căn nhà bạn bắt đầu với xấu nó sẽ bằng 6 và bạn cộng thêm năm một lần như vậy là cộng 5 x 1 A và sau đó bạn có một căn nhà thì nó sẽ phù hợp với mô hình là bạn bắt đầu với xấu và bao nhiêu lần mà cộng thêm sao năm bạn không cộng thêm 5 bạn có thể nói là bạn cộng năm nhân không Như vậy bạn có thể nhìn được mô hình ở đây bao nhiêu căn nhà bạn cần bạn lấy ít hơn 1 so với nó và nhưng nó với năm cộng thêm sáu và bạn có đường số cái tâm từ ra để mình với lại nó như vậy mình sẽ biết lại là xấu cộng 5 x 4 - 1 mình có thể viết là 6 + 5 x 3 - 1 mảnh lấy viết 6 + 5 x 2 - 1,6 cộng 5 nhân 1 - 13 có thể nói sẽ tạo nên một mô hình khá rõ ràng muốn này ở đây E3 này ở đây Thứ hai này ở đây và sau đó một này Ở đây bây giờ mình nghĩ chúng ta sẵn sàng yếu là chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tạo ra 50 căn nhà hãy cố gắng làm nó Ừ để mình này nó còn màu cam ở đây là căn nhà thứ 50 của chúng ta như vậy nó có một chung tưởng ở bên trái ở đây là căn nhà thứ năm Mùi có bao nhiêu cái tâm cho căn nhà đến 50 về nếu chúng ta có 50 căn nhà chúng ta có thể sử dụng mô hình chúng ta tìm ra thì nó sẽ bắt đầu nó sẽ bằng Ừ bắt đầu với 6 căn nhà thứ nhất yêu cầu 6 và sau chúng ta + năm cho mỗi căn nhà Tăng lên như vậy cộng năm cho mỗi căn nhà tăng lên và sẽ có bao nhiêu căn nhà tăng lên sẽ có 50 - 1 căn nhà tăng lên Tại sao - 1 bạn đã xây một trong số chúng với 6 sau đó cho mỗi cái thêm sẽ có thêm 49 căn nhà bạn sẽ cộng thêm 5 cái tâm cho mỗi cái như vậy nó sẽ bằng 6 + 5 x 49 Ý mày nói sao bằng 245 6 + 245 sẽ bằng 200 có 251 cái tâm body rất gọn về mô hình này mà chúng thể tìm ra là bạn có thể sử dụng nó để tính các số cái tâm bạn cần cho một triệu căn nhà nhỏ bằng tâm này