If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Góc vuông trong hình học (định nghĩa không chính thức)

Nhận diện các góc vuông trong hình học.

Giới thiệu

Các hình thường có góc. Chúng ta gọi một góc là một góc vuông nếu ta có thể để vừa một hình vuông nhỏ xíu một cách hoàn hảo vào trong đấy.

Xét hình thang này

A trapezoid. The direction of each side is as follows, beginning at the top and continuing in a clockwise pattern: straight line to the right, straight line down and left, straight line to the left, straight line up.
Hãy vẽ một hình vuông ở mỗi góc.
A trapezoid with a square in each corner. The direction of each side is as follows, beginning at the top and continuing in a clockwise pattern: straight line to the right, straight line down and left, straight line to the left, straight line up.
Ở những góc nào thì cái hình vuông nằm vừa một cách hoàn hảo?
A trapezoid with a square in each corner. There are 2 green squares in the upper and lower left corners. There are 2 red squares in the upper and lower right corners. Each green square is labeled right angle and each red square is labeled not a right angle. The direction of each side is as follows, beginning at the top and continuing in a clockwise pattern: straight line to the right, straight line down and left, straight line to the left, straight line up.
Hình thang này có hai góc vuông.

Luyện tập

Trước hết, hãy tìm hiểu thêm một vài ví dụ.
A rectangle with a square in each corner. The direction of each side is as follows, beginning at the top and continuing in a clockwise pattern: straight line to the right, straight line down, straight line to the left, straight line up.
A quadrilateral with a square in one corner. The direction of each side is as follows, beginning at the top and continuing in a clockwise pattern: straight line down and right, straight line down and left, straight line up and left, straight line up and right.
A right triangle with a square in one corner. The direction of each side is as follows, beginning at the top and continuing in a clockwise pattern: straight line to the right, straight line down and left, straight line up.
Bây giờ, bạn hãy tự mình thử đi nào.
Có bao nhiêu góc vuông trong hình vuông này?
A square shape with 4 sides. The direction of each side is as follows, beginning at the top and continuing in a clockwise pattern: straight line to the right, straight line down, straight line to the left, straight line up.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Có bao nhiêu góc vuông trong hình ngũ giác này?
A pentagon shape with 5 sides. The direction of each side is as follows, beginning at the top and continuing in a clockwise pattern: straight line to the right, straight line down and right, straight line down and left, straight line to the left, straight line up.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Bài tập nâng cao

Hình này có bao nhiêu góc vuông?
A shape with 9 sides. The direction of each side is as follows, beginning at the top and continuing in a clockwise pattern: straight line to the right, straight line down and right, straight line to the right, straight line down and left, straight line down and right, straight line down and left, straight line to the left, straight line up, straight line up and right.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.