Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Tìm hiểu cách nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ). Trong video này, chúng ta sẽ thực hiện phép tính 8085 nhân 9. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video