If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

0

Điểm tinh thông có thể có

Học

  • Không có video hoặc bài viết nào trong bài học này

Bài tập thực hành

Học

  • Không có video hoặc bài viết nào trong bài học này

Bài tập thực hành

Tiếp theo cho bạn:

Bài kiểm tra lớn

Tăng cấp cho tất cả các kỹ năng trong bài này và thu thập lên đến 400 điểm Tinh thông!