If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ước lượng thời gian (giây, phút và giờ)

Vấn đề

Chọn đơn vị phù hợp nhất cho quãng thời gian cần thiết để đọc tin nhắn.
Chọn 1 đáp án: