If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tìm đường cao của hình bình hành

Tìm đường cao của một hình bình hành khi biết trước diện tích và độ dài cạnh đáy.

Thuyết minh video

cho hình bình hành dưới đây có diện tích bằng 24 đơn vị vuông Hãy cùng đi tìm chiều cao còn thiếu của hình bình hành này à Đây là hình bình hành ở cạnh đáy có độ dài bằng 6 đơn vị có cạnh đáy có độ dài bằng 5 đơn vị chúng mình muốn tìm chiều cao còn thiếu và để bày đã cho chúng mình diện tích hãy thử tạm dừng video này và xem liệu các bạn có thể tự tìm ra đáp án đúng không nhé cách để làm máy này là các bạn cần biết mối quan hệ giữa diện tích độ dài đáy và chiều cao diện tích hình bình hành có thể được tính bằng có độ dài cạnh đáy nhân với chiều cao vì vậy trong trường hợp này thì cạnh đáy bằng bao nhiêu nhỉ Bạn có thể lấy cạnh này làm cạnh đấy em và nó sẽ bằng độ dài của cạnh này ở trong hình bình hành 2 cạnh đối nhau sẽ bằng nhau hay cãi song song với nhau sẽ bằng nhau với cạnh này sẽ có độ dài bằng sáu nên độ dài đáy sẽ bằng 6 đơn vị Chiều cao là cái chúng mình dẫn tím mình sẽ gặp nó là h khi hack và chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm cắt chúng mình đã biết diện tích bằng 24 đơn vị vuông vì vậy chúng mình có thể viết 24 bằng 6 A6 nhân với hắn thứ hai chính là 6 nhân với cả chiều cao khi bị 6X mấy thì bằng 24 36 x 4 = 24 vì vậy chúng mình đã giải được hấp bằng 4 đơn vị phát bằng 4 đơn vị ừ ừ