If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Diện tích của hình bình hành

Học cách tính diện tích hình bình hành.

Vì sao công thức diện tích hình bình hành là S = độ dài đáy x chiều cao

Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo). Công thức này khá giống với công thức tính diện tích hình chữ nhật.
Nhưng khoan! Tại sao chúng lại giống nhau? Hãy xem điều gì sẽ xảy ra khi ta di chuyển một phần hình bình hành về phía bên phải.
Chúng ta vừa biến hình bình hành thành hình một chữ nhật.
Bản chất: Mọi hình bình hành đều có thể biến thành hình chữ nhật nếu hai đường chéo bằng nhau, vì thế nên ta dùng hai công thức tương tự để tính diện tích hình bình hành và diện tích hình chữ nhật.

Bài tập 1

Tìm diện tích của hình bình hành.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
cmsquared

Bài tập 2

Tìm diện tích của hình bình hành.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
cmsquared