If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Nhận biết dấu hiệu chia hết

Nhận biết dấu hiệu chia hết. Được tạo bởi Sal KhanMonterey Institute for Technology and Education.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

[âm nhạc] Em hãy xác định tên và trăm tám mươi có chia cho 2 3 4 5 6 9 hay 10 không nhé họ bỏ qua 7 và 8 thì vậy chúng ta không cần phải lo lắng về những con số này Vì vậy hãy suy nghĩ về trường hợp cho số 2 nào Xem nó có chia cho hay không nhé để mình biết số 2 ở đây Dạ vâng để một số nào đó chia cho 2 nó phải là một số chẵn và trở thành một số chẵn thì chữ số hàng đơn vị của bạn được rồi mình sẽ viết lại sự 380 ở đây để là số chẵn chữ số hàng đơn vị của bạn phải chẵn vì vậy đấy phải là số chẵn nhé D3 để đây là số chẵn nó phải là các số 0 2 4 6 8 ở đây là số 0 vào nó 380 là số chẵn có nghĩa là nó chia hết cho 2 lý do đó nó chia được với hai nhé Vậy hay đã xong rồi hãy suy nghĩ về trường hợp cho số Ba nào bây giờ một cách nhanh chóng được suy nghĩ về số 3 này hãy đặt dấu chấm hỏi về ba nhé đó là Hãy cộng các chữ số trong số của bạn vào và nếu tần số mà bạn nhận được chia cho 3 thì số đó chia hết cho 3 hãy cố gắng để làm điều này nhé Vậy 380 chúng ta hãy cộng các chữ số vào bà cũng 8 cũng không ba cộng 8 thì được 10 mốt 11 cộng với không thì cũng chỉ là 11 thôi Và nếu bạn gặp khó khăn trong việc hình dung xem Đây có phải là số chia cho 3 hay không thì khi đó bạn có thể cộng chúng cho một lần nữa Một cộng một thì được hai và dù bạn nhìn là điểm 12 điểm hay thì chúng đều không chia cho 3 đâu nhé à vì vậy mà nó không chết cho 3 và có thể trong một video sắp tới mình sẽ giải thích tại sao mình lại làm như thế này mà rất có thể là bạn cũng thắc mắc tại sao mình lại làm như vậy đúng không lý do đó chứ không chia cho 3 nên 380 cũng không chia hết 380 khổng chia cho 3 do vậy bà không chưa được Em hãy chúng ta không chia hết được cho ba Bây giờ mình sẽ suy nghĩ về trường hợp cho số 4 nào chúng mình cùng xem xét tính chia cho 4 Em hãy để mình biết nó bằng màu cam nhé não chúng ta đang phân vân về số 49 bây giờ Có một điều mà bạn có thể biết hoặc chưa biết là 100 chia cho 4 là theo một cách Hà giống nhau đấy Đây là số 380 còn 300 chia cho 4 đi chúng ta chỉ cần phải tìm hiểu xem liệu phần còn lại lượng số 80 có chết cho 420 một cách khác để biết được điều này đó là hai chữ số cuối cùng còn chia cho 4 2 0 à mà nó xuất phát từ thực tế 100 chia cho 4 do vậy tất cả các số tròn trăm trở lên đều sẽ cho Bún bạn chỉ cần phải lo lắng về phần cuối cùng vậy trong tình huống nay 80 có chết nó 40 ạ Bây giờ bạn hãy nhìn kỹ vào đây nhé Bạn có thể nói tán chắc chắn chết cho bốn đúng không tán chia cho 4 thì được hai 80 cho 4 thì được 20 vì bệnh đó chia hết Ừ đúng rồi Vì vậy từ chỗ 80 chia cho 4 thì 380 cũng chế cho bốn giờ đó bốn chia được nào giờ hãy đến với số năm mình sẽ cuộn xuống một chút hãy gửi số 5 nhé Vậy kiểu mẫu như thế nào thì một số chia cho 5 nhỉ Hãy xem các số chia cho năn nằm mới 15 20 25 lý do đó nếu một số chia cho 5 Tuy có thể tiếp tục này điều đó có nghĩa là gì nhỉ vì điều đó có nghĩa là nó kết thúc bằng năm hoặc không phải không Hãy cất số chia hết cho 5 đều của số tận cùng là 5 hoặc không à à ạ bây giờ và chẳng 80 có tận cùng là số 0 vì vậy mà nó thì hết cho 5 tiếp tục chúng ta hãy suy nghĩ về trường hợp cho số 6 nhé hãy tiếp tục những gì sẽ xảy ra với số 6 nào chúng ta muốn biết là chúng có chứa cho chó hay không thì để chia cho 6 bạn phải chia hết cho những số tạo Thanh 6 hãy nhớ ra 6 = 2-x 3 à Vì vậy nếu bạn chết được cho 6 điều đó có nghĩa là bạn còn chia cho cả hai vì còn chia cho cả 3 nữa Nếu bạn chết được cho cả hai số là 2 và 3 bạn sẽ chia hết được cho Sáu bây giờ 389 cho hai mình chúng ta đã xác minh được răng nó không chết cho Ba rồi nếu nó không hết cho 3 thì nó không thể chê được cho cháu đi Vậy điều này bị loại bỏ chuyển ra không chết được cho chó ạ Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang số 9 nhé Khi nào tính chia cho 9 bạn có thể làm ra một lập luận ở đây răng nếu số nào không chết thứ ba thì sẽ không có chuyện đó chia cho 9 bởi vì 933 X3 à Vì vậy để chia cho 9 bạn phải chết được cho ba mà chúng ta vừa kiểm tra được rằng số này không chết cho Ba rồi Vì vậy bạn có thể loại bỏ 9 nhưng nếu chúng ta chưa biết rằng số đó có chết được cho bay không thì cách khác để tìm ra điều này cũng tương tự như để tìm ra tính chết cho ba chúng ta có thể cậu các chữ số vào 3 cộng 8 + không Và bạn sẽ nhận được 11 giờ bạn nói là số này có thiết cho 90 và bạn hãy nói chú này không chia cho 9 anh Bởi vì 10 10 hết cho 9 mà nên 380 cũng không xiết được cho chị nhé như vậy một số muốn chết được cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia cho 9 Cuối cùng chúng ta có số 10 chúng ta có súng hơi và đây cũng là một trong những cấp độ dễ nhất vậy tất cả các chữ số chia hết cho 10 trông như thế nào nhỉ 10 20 30 40 cho tất cả chúng đều kết thúc bằng số 0 Hoặc nếu số nào kích thước bằng không đó là chia cho 10 380 kết thúc bằng số 02 có tận cùng là không nên nó chia cho 10 nhé Như vậy chúng ta có thể chết được cho tất cả các số trên mọi thứ 3 6 và 9