If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giới thiệu về số chẵn và số lẻ

Giới thiệu về các số chẵn và số lẻ, cách phân loại một số là số chẵn hay số lẻ và điều xảy ra khi chúng ta cộng chúng lại.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở các bài học này thì chúng ta sẽ học về số chẵn và số lẻ là số chẵn Anh pha số lẻ số chẵn là gì nhỉ hai số chẵn là những số chia hết cho 2 Ví dụ như mình có một số lượng chiếc bán và sau đó thì mình lấy số bánh ngày chia đều cho hai người thì nếu mình có thể chia đều được cho hai người thì số lượng chiếc bánh này sẽ là số chẵn số chẵn là tích của số 2 với một số nào đó ví dụ như nhiều nhưng có hai cái bánh và mình chia cho 2 người thì mỗi người sẽ được một cái Nếu như có bốn cái bánh thì mình có thể chia đều cho hai người và mỗi người được hai cái Nếu mình có sáu thì mỗi người được ba có 8 mỗi người được bốn Và nó có thể tiếp tục viết thêm nữa 12 và tiếp tục viết thêm nữa cho tất cả các số này đều là các số chia hết cho 2 cách dễ nhất để nhận ra số chẵn đó chính là mình nhìn vào chữ số ở hàng đơn vị ví dụ như 32 là một số chẵn vì nó có số 2 đứng ở hàng đơn vị và số 2 này là một số chẵn nhà mình có một con số ví dụ như là năm triệu chín trăm 77354 A và mình thấy ở hàng đơn vị Chúng ta có một số chẵn đó là số 4 vẽ nên số này cũng là một số chẵn có một con số khá là thú vị nhiều người thắc mắc là số này có phải là số chẵn không nhỉ Đó chính là số 0 số 0 cũng là số chẵn bởi vì nó là tích của số 2 với một số khác không sẽ bằng hai nhân với không Không nhân 2 bằng không vậy nên không là tích của hai với không vậy nên không là một số chẵn Có Điều này giúp cho chúng ta biết được nhiều số chẵn hơn Ví dụ như mình có số e150 150 cũng là một số chẵn chúng ta nhìn vào hãng đơn vị và Thế không ở hàng đơn vị vậy nên 150 là một số chẵn Nếu hàng đơn vị mình có một số chẵn thì số đó sẽ là số chẵn a tiếp theo để chúng ta sẽ đến với số lẻ số lẻ là những số không chẵn nghĩa là số lẻ là chữ số không chia hết cho 2 A không chia hết cho 2 ví dụ về số lẻ thì chúng mình có số 1 3 5 7 9 ạ và chúng ta có thể tiếp tục tiếp thêm chúng mình có thể biết được một số có phải là số lẻ hay không bằng cách nhìn vào chữ số hàng đơn vị của nó ví dụ như mình có số 59 có số 9 ở hàng đơn vị trí là một số lẻ vậy nên 59 cũng là một số lẻ nhà mình có số 1.441 một là chữ số hàng đơn vị 1 là số lẻ vậy đi 1.441 cũng là một số lẻ đó chính là cách mình phân biệt số chẵn và số lẻ số lẻ là số không thể chia hết cho 2 vậy nên Ví dụ như mình có 1.441 cái bánh thì mình sẽ không thể chia đều cho hai người được Nếu cố gắng chia cho 2 người thì bắt buộc sẽ có một người có nhiều hơn người kia một chiếc bánh vậy nên số lẻ là số không chia hết cho 2 số lẻ là số không chia hết cho 2 và số lẻ cũng là số không chẵn vì vậy nên bây giờ mình đã biết được số chẵn và số lẻ thì rồi bây giờ chúng mình sẽ Xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình lấy một số chẵn cộng với một số chẵn khác khi tổng mình không được sẽ là số chẵn hay là số lẻ nhỏ chúng mình sẽ tìm một vài ví dụ nhé ví dụ như mình lấy 2 cộng 16 pha mình sẽ được 88 là một số chẵn thì mình lấy 14 cộng với 4 chị sẽ băng 18 và 18 cũng là một số chẵn bởi vì 8 là một số chẵn Ừ nếu hình lấy 150 số 156 lít cộng thêm thì mình sẽ lấy 156 cộng thêm bốn cho đơn giản nhé 156 cộng thêm 4 kết quả là 160 A và không ở hàng đơn vị là một số chẵn vẹn lên đây cũng là một số chẵn trong các ví dụ vừa rồi thì khi nhìn lấy một số chẵn cộng với một số chẵn thì mình đều thu được kết quả là một số chẵn các bạn cũng có thể thử các ví dụ của mình nhé hãy chọn một số chẵn và cậu nói với một số chẵn khác để xem xe mình có thu được kết quả là một số chẵn hay không có điều này là hợp lý Bởi vì khi mình lấy một số chia cho 2 cộng thêm một số chia cho 2 nữa thì tổng thu được phải là một số cũng chia hết cho 2 Vì vậy nếu mình lấy một số lẻ cộng với một số lẻ thì sẽ sao nhỉ một số lẻ cộng với một số lẻ khi chuyện gì sẽ xảy ra chứng minh cùng là thử nhé ví dụ như một cộng 3 bằng 44 là một số chẵn thì mình sẽ thử tiết cho ví dụ như mình lấy 15 cộng với 7 U15 cộng 7 thì mình sẽ có kết quả là 22 và 22 cũng là một số chẵn Ừ nếu mình lấy 19 cộng với 3 Ừ thì mình lại được kết quả là 22 và 22 cũng là một số chẵn Anh thật là thú vị đúng không nhỉ Mình sẽ lấy thêm một ví dụ nữa nhất ví dụ như 23 cộng với năm thì kết quả sẽ là 28 và đây cũng là một số chẵn vậy nên chúng mình có thể thấy được quy luật ở đây khi mình lấy một số chẵn cộng với một số chẵn thì mình sẽ được kết quả là một số chẵn khi mình lấy một số lẻ cậu với một số lẻ thì kết quả vẫn là một số chẵn chúng ta có thể thử nhiều ví dụ khác nhau để xem quy luật này có đúng hay không nhé Ừ chắc chắn chúng ta sẽ nhận được kết quả vẫn là một số chẵn một số lẻ cộng với một số lẻ sẽ bằng số chẵn giờ mình sẽ xét đến trường hợp cuối cùng đó là mình lấy một số chẵn cộng với một số lẻ thì sẽ sao nhỉ một số chẵn cộng với một số lẻ Ví dụ như mình có hai cộng thêm một hai cộng một sẽ bằng 3 và 3 là một số lẻ Vì vậy nếu mình lấy 4 cộng 13 thì sao 4 + 3 sẽ bằng 737 cũng là một số lẻ vậy nên khi mình lấy một số chẵn cộng với một số lẻ thì mình sẽ được kết quả là một số lẻ giống như trong các ví dụ ở đây Các bạn hãy tự tìm một vài ví dụ khác để chứng minh quy luật này nhé Một số chẵn cộng với một số lẻ luôn cho ta một kết quả là số lẻ kết quả sẽ ra số lẻ vậy nên số chẵn là số chia cho 2 bao gồm cả số 0 số lẻ là số khung chẵn và cũng là các số không chia hết cho 2 khi mình lấy một số chẵn cộng với một số chẵn thì mình sẽ được kết quả là một số chẵn nếu mình lấy một số lẻ cộng với một số lẻ thì mình sẽ được kết quả là một số chẵn giống như các ví dụ ở đây A và cuối cùng khi lấy một số chẵn cộng với một số lẻ thì mình sẽ được kết quả là một số lẻ à