If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10

Các cách cơ bản để nhận biết dấu hiệu chia hết. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

cả những gì chúng ta sẽ làm trong video này Đạt thực hiện phép kiểm tra nhanh để xem một trong ba số ngẫu nhiên này có chia hết cho bớt khi số nào trên đây không ở đây thì mình sẽ giúp các bạn Cảm nhận về cách làm thế nào để kiểm tra xem liệu ba số ở đây còn chia hết cho 2 hoặc 5 hoặc 9 hoặc 12 không để kiểm tra xem bất kỳ số nào đây có chia hết cho 2 không Bạn chỉ cần nhìn vào một vị trí cuối cùng của số đó và xem liệu chúng có chia hết cho 2 không ở đây 8 chia hết cho 2 vì vậy số đầu tiên chia hết cho 2 không được coi là chia cho Hai biết số thứ hai cũng chia hết cho 2 một cách khác đơn giản hơn đó là nếu bạn có một số chẵn ở đây không được coi là một số chẵn khi đó Số này chắc chắn chết cho hai bạn ở số thứ ba này như bạn thấy có một số nào chia hết cho 2 không số nằm đây không phải là một số chẵn hết số này không chia hết cho 2 Vì vậy mình sẽ không biết hay ở đây khi chúng ta đã vừa xong dấu hiệu chia hết cho 2 biết giờ ta cùng nhau sang dấu hiệu chia hết cho 3 dấu hiệu này thì đó là bạn chỉ cần + tất cả các chữ số của số đó lại với nhau và tổng của chúng chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3 2 + 7 + 9 + 9 + 5 + 8 cộng 8 kết quả bằng bao nhiêu 2 + 7 = 9 9 + 9 bằng 18 18 cộng 9 bằng 27 27 + 5 = 32 và 12 cộng 8 = 40 40 cộng 8 = 48 rãi kết quả cuối cùng là bằng 48.000 sẽ tiết 48 ở đây số 48 thì chắc chắn là chia hết cho 3 thì Nhưng nếu như bạn chưa chắc chắn bị hai cộng các chữ số này lại với nhau một lần nữa lấy 4 cộng 8 = 12 12 rõ ràng là chia hết cho 3 phải không Nhưng để chắc chắn hơn ta lấy một cộng hai bằng 3 và chia hết cho 3 nên số này chia hết cho 3 tăng số thứ hai ở đây ta cùng cộng các chữ số lại với nhau ta lấy 5 + 6 11 11 + 7 = 18 18 + không bằng 18 và Nếu như các bạn muốn cộng thêm thì ta có thể lấy 1 cộng 8 thì ta được 99 chia hết cho 3 vậy Số này chia cho 3 điều quan trọng nhất ở đây là khi bạn cậu tất cả các chữ số với nhau tổng của chúng phải chia cho 3 thì số đó sẽ chết cho ba anh giống như số này tất cả các chữ số cộng lại bằng 18 18 chia hết cho 3 đó và cuối cùng hãy cùng nhau thử số cuối cùng này 31 cộng không cộng không + 7 bằng 88 + 6 = 14 14 + 5 = 19 Vậy là chúng ta đã + đủ 3 chữ số và thế gian 19 thì không chia hết cho 3 nên ở đây chúng ta sẽ không như số 3 số này không chia hết cho 3 cùng thử sang dấu hiệu chia hết cho 4 nhé và dấu hiệu để chết cho bố thì bạn chỉ cần nhìn vào hai chữ số cuối cùng của số đó và xem hai chữ số cuối cùng đó có chia hết cho 4 20 đây có ba chữ số cuối chết cho bốn hết không nhìn vào đây thì ta có thể thấy ngay đây là một số lẻ số này không chết cho hay đi chắc chắn sẽ không chia hết cho 4 vì vậy Số này sẽ không thì hết cho bất kỳ số nào ở đầu hàng Hãy cùng xem lại số thứ nhất 88 có chết cho bún không các bạn có thể thử ngầm trong đầu là 4 lần 22 chính là bằng 88 vì vậy nó chết cho 4 So sánh số thứ hai 60/4 bằng 15 và từ 60 lên tới 70 thì bạn phải có thêm 10 và không chia hết cho 4 vì vậy Số này không chia hết cho 4 bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang dấu hiệu chia hết cho 5 giờ phút này thì chắc hẳn các bạn đã rất quen thuộc với điều này rồi nói trước giờ cuối là 510 thì số đó sẽ chắc chắn chết cho năm vì vậy nên ở đây số này không chết cho 5 bạn có số 0 ở đây như là số này chia hết cho 5 bạn có số 5 ở hàng đơn vị Chúng ta có một dấu hiệu chia hết ở đây trực tiếp đến là dấu hiệu chia hết cho 6 cách nghĩ đơn giản nhất về dấu hiệu này đó là số đó phải chia hết cho cả 2 và 3 thì sẽ chia cho 6 à vì thế Ở đây khi chúng ta có dấu hiệu chia hết cho 2 và 3 nên là nó sẽ chia hết cho 6 và để mình dùng được bầu mới tô cho rõ ở đây Nếu như chống sét cho hai bà ba thì nó sẽ chia hết cho 6 và nếu chỉ có thể chết cho hai hoặc ba không chia hết cho cả 2 thì số đó không thể chết cho 6 mô tả đây số này vừa không chia hết cho 2 vừa không chia hết cho 3 nên số này không chia hết cho 6 chứng minh sẽ cùng kiểm tra xanh dấu hiệu chia hết cho 9 đã khá là giống với dấu hiệu chia hết cho 3 đó tính tổng các chữ số lại nếu tổng nó chết cho 9 là bạn chọn đúng Chúng ta đã có tổng các chữ số đây là 48 48 chắc chắn không chết cho chín Nhưng nếu bạn không chắc chắn thì hãy Cậu bắt chước sống một lần nữa 4 cộng 8 = 12 12 thì hoàn toàn là không chia hết cho 9 Vì vậy chúng ta khẳng định được số đấy không chết cho chín con số này Ừ nếu như cậu tất cả các chữ số lại ta có 18 thì số ngày chia hết nó chia hết Đây là mình sẽ đi số 9 ở đây là với số này thì bạn không cần phải cậu bởi vì là chúng ta đã biết rằng nó không thể chia hết cho 3 nên nó không thể nào chia hết cho 9 được nhà vệ số này cũng sẽ không biết cho chín chúng ta cùng đến với dấu hiệu là dấu hiệu chia hết cho 10 b là dấu hiệu dễ nhận biết nhất trong tất cả các dấu hiệu bởi vì bạn chỉ cần xem số của bạn liệu có số không đứng ở hàng đơn vị hay không rõ ràng Bạn nhìn thấy ở đây không có số 0 chị đã có số 0 ở đây nè cho nên là nó sẽ chia trong 13 ở đây không có dấu hiệu chết trong 10 bởi vì là có số 5 ở hàng đơn vị có một cái khác để nghĩ về dấu hiệu chết trong 10 đó là số của bạn phải chia hết cho cả 2 và 5 thì mới chia hết được cho 10 nhưng ở đây bạn sẽ hết được cho năm nhưng không khí ít được cho hai à