Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Phép chia cho số có 2 chữ số: 4 718 : 32

Đặt tính chia để tính 4 718 : 32. Phép chia này có dư. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

từ hôm nay xuống mảnh sẽ cùng luyện tập chia cho số có hai chữ số nhé ta có phép tính 4.718 em chia chó 32 vì vậy đây các em nên tạm dừng gì điều lại và thử tự làm súp xem nhé ạ Bây giờ chúng mình cũng làm nào đầu tiên chúng mình cứ phải viết lại phép tính này là có có 4.700 18/6 32 anh ở đây ta thấy số chia của chúng ta là số có hai chữ số như vậy với số bị chia ta sẽ lấy hai chữ số đầu tiên là 47 để chia cho 32 nhé ta có 47/32 vắng 11 xb32 bánh 32 47 - 32 chúng ta sẽ thuộc 7 - 2 bánh 54 - 3 bằng một hạt chữ số 1 ở đây xuống chúng ta sẽ được số 151 ở đây 151 chia cho 32 bằng bao nhiêu nhỉ chúng mình cùng nhìn nhé với sống 151 chúng mình sẽ bỏ chữ số hàng đơn vị đi và giữ lại số 15 tương tự đối với số 32 chúng ta cũng sẽ bỏ đi chữ số hàng đơn vị và giữ lại số 3 như vậy phép tính 151 chia cho 32 ở đây chúng ta sẽ coi như là 10 năm chia cho ba nhé ta có 15 a55x 2 bằng 10 biết không nhớ 15 X3 bóng 15 Nếu một lá 16 ô ô ở đây chúng ta gặp một chút vấn đề rồi Các em có thể thấy số 160 này lớn hơn số 151 phải không điều đó có nghĩa là số 5 ở đây là quá lớn và chúng mình cần thử một số nhỏ hơn như vậy ta sẽ trở lại với số 4 nhé Bây giờ chúng mình sẽ xóa tất cả đi và thử lại với số 4A e k có bốn X2 = 84 x 3 = 12 151 - 128 xuống ta sẽ được 10 chửi là cho Tám nên chúng mình sẽ vay 10 từ hàng chục nhé 11 - 8 chúng ta sẽ được 34 - 2 chúng ta sẽ được 21 - 1 là hết hạn tiếp chữ số 8 vào đây xuống chúng ta sẽ được số 238 tương tự như phía trên với số 238 chúng ta sẽ bỏ số 8 đi và giữ lấy số 23 pha với số 32 chúng ta sẽ bỏ chữ số 2 đi và giữ lại số 3 từ đó phép chia 238 chia cho 32 sẽ sở tháng 23 chia cho 3 23 chia cho 3 số mình được mấy nhỉ chúng ta sẽ được 7 nhé a7x 2 bánh 14 viết bốn Nếu 17 X3 bằng 21 21 cộng với một Chúng ta sẽ được 22 lấy 238 - 224 chúng ta sẽ được 8 - 4 bằng 43 - 2 bánh 12 - 2 lá hết như vậy phép tính chia 4.718 chia cho 32 sẽ cho chúng ta thương là 147 và số dư là 14