If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Chữ cái trong biểu thức

Chữ ở trong biểu thức chỉ đơn giản là một ký hiệu mà có thể đại diện cho nhiều giá trị khác nhau trong một biểu thức. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

em giả sử chúng mình làm việc tại một nhà hàng và nhận lương cứng là 50.000 một giờ ngoài khoản lần cứng này ra mỗi giờ chúng mình còn được nhận thêm một số tiền thưởng mỗi giờ chúng ta được nhận thêm một số tiền thưởng Ừ như vậy sau mỗi giờ làm chúng ta sẽ nhận được 50.000 lông cứng cộng với một số tiền thu ông chúng ta cần lưu ý nhé là tiền thưởng của chúng mình thay đổi theo giờ tức là không phải giờ nào chúng ta cũng xác nhận được số tiền thưởng như nhau ví dụ vào những giờ đồng khách Tiền thưởng của chúng mình thường sẽ cao hơn và ngược lại vào những giờ vắng khách Tiền thưởng của chúng ta sẽ không có nhiều như vậy trong Toán học chúng mình sẽ coi kén thưởng là một biển số các em nhé chúng ta sẽ coi tiền thưởng là một biến số tham gia đình ngắn gọn hơn chúng mình sẽ ký hiệu tiền thưởng là ít nhất ở đây chúng ta sẽ có phước tính 50 + x với 50 ở đây là 50.000 lương cứng + với x ở đây là số tiền thưởng mà chúng ta nhận được trong một giờ Bây giờ chúng mình đi từng trường hợp nhé ở trường hợp đầu tiên giả sử vội Thư hôm đó chúng ta có rất nhiều thực khách và tiền thưởng của chúng mình cũng lớn là 100.000 đồng Tức là ở đầy chúng ta sẽ có ích đánh 100 Ừ như vậy tổng số tiền chúng ta kiếm được trong một giờ đó sẽ là chúng mình sẽ lấy 50 cộng với 100 ai đắng U50 cộng 100 Chúng ta sẽ được 150.000 đồng các em nhé cô đơn vị của chúng ta ở đây lá nghìn đồng anh ở đây chúng ta đã Lấy 50.000 lông cứng cộng với 100.000 tiền thưởng để ra 150.000 đồng như vậy trong giờ vừa rồi chúng ta làm ra được 150.000 đồng bây giờ chúng mình làm thêm vào ví dụ nữa nhé Anh ở trường hợp thứ 2 giả sử như sau đó cửa hàng đối thủ của chúng ta giảm giá rất sâu nên giống người âm là cửa hàng xuống tàu cũng cảm mạnh điều đó khiến Tiền thưởng của chúng mình đi xuống theo và chỉ còn lá 20.000 một dầu như vậy ích của chúng ta sẽ bằng 20 tới đây hỏi trong giờ vừa rồi chúng mình làm giá bao nhiêu tiền nhỉ chúng ta chỉ cần áp dụng công thức vào thôi trong giờ vừa rồi chúng mình làm được 50.000 luôn cứng và cộng với 20.000 tiền thưởng có 50 + 20 sẽ bóng 70 3000đ khi sex Ừ như vậy trong giờ vừa rồi chúng mình làm ra 70.000 đồng các em nhé Vậy Các em có thể thấy rằng số tiền mình làm được mỗi giờ sẽ thay đổi theo số tiền thưởng mà chúng mình làm được mỗi giờ thôi Mày ích của chúng ta ở đây là một biến số có nghĩa là số có thể thay đổi và với ích khác nhau chúng ta sinh nhận được giá trị của biểu thức khác nhau