If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Vẽ các đường thẳng song song

Cùng vẽ các đường thẳng song song sử dụng những điểm được cho trước. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chúng ta có thể dùng được làm màu sách để nối 2 điểm đến bất kỳ ở phía dưới bạn sẽ thấy da mình có một đường thẳng màu xanh và mình có 3 điểm đen hãy nói về đặc điểm đen bất kỳ đường thẳng màu xanh sao cho đường thẳng màu xanh vuông góc với đường đứt khúc nhìn có một đường đứt khúc màu hồng ở đây và mình sẽ cần phải vẽ trong phòng màu xanh như thế nào đó để cho nó vuông góc với đường đứt khúc ở đây mình có ba Điệp và mình sẽ thử sẽ khổ đạt điểm màu xanh ngày ở đây chẳng hạn và điểm màu xanh nào đây anh chị mình đặt như vậy thì trông có vẻ như là Đường Màu Xanh song song với đường màu hồng thì đúng hơn là nó vuông góc Vậy thì mình có thể thủ đặc điểm màu xanh này đây không nhỏ vậy thì hai điều này khác nhau rồi mà trong góc này có vẻ không giống một góc vuông Vậy thì mình sẽ thử là điểm màu xanh ở đây ở sông có vẻ như là giống hai đường thẳng để đằng vuông góc với nhau với đấy Mình sẽ thử kiểm tra kết quả rất chính xác chúng mình cũng học thêm một câu nữa nhé không giống như bài lúc nãy thì trong bài này chúng ta được yêu cầu Đạt đông đảo màu xanh để sao cho nó song song với đường đứt khúc đây là đường đứt khúc của chúng ta và mình nghĩ là mình có thể lại điểm đầu tiên màu xanh vào đây và điểm thứ hai vào đây Vậy là mình đã có Đường Màu Xanh song song với đường kết thúc câu hỏi cuối cùng hãy nói một cặp điểm đến bất kỳ bằng đường thẳng màu xanh sao cho đầy vào màu xanh vuông góc với đường đến khúc Hiện tại thì mình thấy có vẻ như là đường màu xanh đang vuông góc với đường đứt khúc rồi nhưng mà đổi màu xanh xưa đi qua hay đỉnh ten mà để mà yêu cầu vệ sinh mình có thể đặt thử Tiền màu xanh ở đây và để màu xanh thứ hai ở đây vậy thì được màu à ở góc đường đến không Rồi mình sẽ kiểm tra kết quả là lần nữa lấy chính xác á