If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Ôn tập về các đường thẳng song song và vuông góc.  Nhận dạng và vẽ các đường thẳng song song và vuông góc trong một số bài tập.  
Sắp xếp theo: