If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tính chất kết hợp của phép cộng

Tìm hiểu về tính chất kết hợp của phép cộng. Được tạo bởi Sal KhanMonterey Institute for Technology and Education.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

từ hôm nay chúng mình sẽ dùng tính chất kết hợp của phép cộng được biểu diễn phép tính ở đây chúng mình có 77 cộng hai được viết trong dấu ngoặc đơn rồi cộng thêm ba chúng mình sẽ viết phép tính này bằng một cách khác nữa và chúng mình sẽ đi tính cả hai phép tính để thấy rằng cả hai đều cho ra kết quả giống nhau mặc dù nghe tính chất kết hợp của phép cộng có phải là mới mẻ và phức tạp nhưng thực chất tính chất này cho chúng ta thấy chúng ta có thể biểu diễn tổng của ba số hạng theo các cách khác nhau Bằng Việt cộng Chúng theo các thứ tự khác nhau hãy để mình làm rõ nhé Ở đây mình biết 77 cộng hai ở trong ngoặc đơn và sau đó mình cộng thêm ba dấu ngoặc đơn cho chúng mình biết rằng chúng mình cần cộng 77 và hai trước sau đó chúng mình mới cộng trên 3 vì vậy nên nếu muốn tính phép tính này thì chúng mình cần tính tổng ở trong ngoặc đơn trước và chúng mình biết 77 cộng 21 79 huyện lên mình sẽ viết xuống đây A và sau đó chúng mình cần cậu thiên ba 79 cộng ba sẽ bằng 82m vậy phép tính này có tổng bằng 82 Đó là cách bạn sẽ tính phép tính này nếu nó được viết như đã cho còn giờ tính chất kết hợp của phép cộng cho chúng ta biết được cậu 77 với hai trước hai cộng hai 13 trước không quan trọng chứng minh có thể cộng chúng cho các thứ tự khác nhau và rồi chúng mình + theo cách nào đi nữa thì kết quả vẫn sẽ ra giống nhau vì chúng mình có thể viết như này hãy để mình biết ra tất cả con số 77 + 2 + 3 Nếu chúng ta không có dấu ngoặc ở đây thì thật ra cách làm vẫn tương tự vừa nãy e bởi chúng ta sẽ tập 77 và hai trước rồi cộng thêm ba là sẽ bằng 82 Nhưng nếu sử dụng tính chất kết hợp của phép cộng bạn có thể tính xác tính này bằng cách cộng hai là ba trước sau đó cộng thêm 77 và chắc chắn rằng kết quả sẽ giống với việc bạn cậu 77 và hai trước rồi cũng trên 3 hãy cùng mình thử nào - 2 + 3 = 5 số và phép tính này C thành 77 cộng 5 A và 77 cộng 5 xe băng số 82 vì vậy nên nó không quan trọng bạn cậu theo thứ tự nào bởi vì cách nào cũng ra 82 và đó là tính chất kết hợp của phép cộng