If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tính chất giao hoán của phép nhân

Tìm hiểu về tính chất giao hoán của phép nhân. Được tạo bởi Sal KhanMonterey Institute for Technology and Education.

Thuyết minh video

ừ ừ vì chúng mình hãy sử dụng tính giao hoán của phép nhân để viết hay x34 bằng một cách khác em hãy rút gọn hai biểu thức để chứng minh chúng có cùng kết quả anh một lần nữa tính chất Giao hoán có nghĩa là thứ tự của các số không quan trọng việc biết 2x 34,34 X20 quan trọng Chúng đều có kết quả bằng nhau giờ hãy thử tính hai phép tính trên nhé 2x 34 sẽ bằng mấy Hãy thử tính nào bốn X2 = 8 mình sẽ viết số 0 ở đây 3 X2 = 6 + chúng lại A8 + không bằng 8 hạ 6 chúng mình sẽ được 68 vì vậy Hay x34 sẽ bằng 68 giờ với phép tính 34 X2 O2 x 4 = 8 2 X3 bằng sáu nó cũng có kết quả bằng 68 vì vậy việc lấy 34 X2 22x 34 không quan trọng Chúng đều có kết quả bằng 68