If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập về tính chất giao hoán của phép nhân

Xem lại các kiến thức cơ bản về tính chất giao hoán của phép nhân và thử một số bài toán thực hành.

Tính chất giao hoán là gì?

Tính chất giao hoán của phép nhân là khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.
Ví dụ:
start color #11accd, 8, end color #11accd, times, start color #7854ab, 2, end color #7854ab, equals, start color #ff00af, 16, end color #ff00af
\quad
start color #7854ab, 2, end color #7854ab, times, start color #11accd, 8, end color #11accd, equals, start color #ff00af, 16, end color #ff00af
Vậy, start color #11accd, 8, end color #11accd, times, start color #7854ab, 2, end color #7854ab, equals, start color #7854ab, 2, end color #7854ab, times, start color #11accd, 8, end color #11accd.
Học thêm về tính chất giao hoán tại video này.
Bạn muốn biết vì sao tính chất giao hoán có ích? Hãy xem bài này.

Luyện tập

Bài 1
  • Current
Hoàn thành phép tính.
4, times, 3, space, equals, space
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
times, 4
\qquad

Làm thêm các bài tương tự tại đây.