If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thực hành thay đổi thứ tự của các thừa số trong một bài toán nhân và xem nó ảnh hưởng như thế nào đến tích.
Sắp xếp theo: