If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Thuyết minh video

ở trong video này chúng ta cùng Tính xem 300 89002 - 70 6151 bằng bao nhiêu anh như những lần trước mày hãy tạm dừng video và thử tự tính xem nhé Đây là một bước rất quan trọng thậm chí kể cả khi bạn không tính cho kết quả hoặc có kết quả khác thì khi chúng ta giải bài cùng nhau bạn sẽ cho phép toán rõ và sâu sắc hơn bây giờ chúng ta hãy làm cùng nhé Tôi sẽ giải bài toán này bằng phép toán thông thường hay còn được gọi là phép toán chuẩn cho tôi sẽ viết 380 9002 A và - 70 6151 I các bạn hãy chuối đều đầu tiên tôi làm là chỉnh cho các chữ số vào đúng vị trí tương ứng của nó tôi sẽ viết hàng đơn vị ngay dưới hàng đơn vị hàng chục ngay dưới hàng chục hàng trăm ngay dưới hàng trăm và hàng nghìn ngay dưới hàng nghìn hàng chục nghìn ngay dưới hàng chục nghìn rồi Cứ tiếp tục như vậy Bây giờ chúng ta thực hiện phép trừ Điều đầu tiên tôi sẽ xếp hạng đơn vị chúng ta hãy nhìn vào hàng đơn vị nào tôi có hai đơn vị và tôi sẽ - 1 đơn vị và tôi sẽ còn lại một đơn vị rất đơn giản phải không nào nhưng bài toán sẽ khó giận hơn khi chúng ta xét đến hàng chục Làm thế nào để lấy không chục - 5 chục hãy xem thử bước kế tiếp một chút nhé gặp vấn đề tương tự với vị trí hàng trăm Làm thế nào để lấy không trăm - 100 Bây giờ tôi sẽ đến hàng nghìn tôi có thể lấy 9000 - cho 6.000 Nhưng trước khi thực hiện phép trừ ở đây Tôi muốn nhóm các số lại để tôi không còn số không nào ở hàng chục và hàng trăm nhờ đó tôi có thể thực mở cửa hàng chục và hàng trăm Tôi sẽ viết lại số 9.000 vì tôi sẽ lấy bớt đi 1.000 và ở đây sẽ còn lại là 8.000 anh và tôi sẽ nhóm lại thành một nghìn nữa đây vì vậy 1.000 sẽ thành 10 trăm có một vấn đề đã được giải quyết chúng ta tiếp tục xem hàng chục tôi sẽ lấy 100 từ 10 Chăm và chúng ta chỉ còn 9 trong ở đây tôi sẽ nhóm 100 lại thành 10 chục ừ ừ a10 chục bây giờ chúng ta có thể tiếp tục thực hiện phép trừ ở hàng chục 10 chục - 5 chục còn năm chục đến hàng trăm 900 - 100 là 800 cô và cây hàng riềm 8000 - 6000 bằng 2000 tiếp theo là hàng chục nghìn ở đây chúng ta Có 80.000 ta có 80.000đ 70.000 sẽ còn 10.000 cuối cùng cho Có 300.000 Và bây giờ chúng ta có kết quả là 312.000 851d chính là phép toán chuẩn tôi bắt đầu thực hiện từ hàng đơn vị nhiều khi cần phải kiểm tra lại để đảm bảo các chữ số nằm ở đúng vị trí tương ứng để chữ số đó nghe dưới chữ số mà bạn sẽ - và bạn có thể nhóm lại rất nhiều lần và cuối cùng bạn cũng phải thực hiện những bước tương tự