If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Nhân các số chia hết cho 10

Nhân các số có tận cùng là 0 với nhau ví dụ 30x50.  

Thuyết minh video

ta hãy cùng mình tính phép tính 40 x70 nhá 40x Với 70 thì cách làm đầu tiên những có thể thử đó chính là mình có thể viết số 70 tổng cộng 40 lần và sau đó thì mình sẽ không lại nhưng như thế thì có nghĩa là mình sẽ phải tính toán quá nhiều và mình nghĩ là chắc sẽ có cách nhanh hơn chứ mình nghĩ làm nhân lên thì sẽ nhanh hơn đất và chúng ta sẽ tách 40 và 70 ra thành những con số mà chúng ta có thể dễ dàng tính nhân hơn nhé cho ví dụ như nhân 10 đổi với mình Bạn sẽ nhất bởi vì mình chỉ cần thêm số 0 vào phía sau thôi Vậy nên mình sẽ thử tách số 40 này thành bốn nhân với mươi anh bún nhân 70 và 40 là bằng nhau vậy nên mình có thể thay 40 bằng 4 nhân với 10 và tương tự như vậy Mình cũng có thể tách 70 mình sẽ tách 70 thành 7 nhân với mưa và bây giờ thì mình đã có phép tính 40 nhân với 70 sẽ bằng vốn ngân 10x 7 X10 và điều mình có thể làm bây giờ đó chính là mình sẽ sắp xếp lại sách tính ở phía dưới này để có thể thực hiện nó một cách đơn giản hơn nhá trong phép nhân thì thứ tự không quan trọng vậy nên mình có thể lấy 5 X2 và cũng giống như mình lấy 2 năm nó đều có kết quả bằng 10 nhá Năm X2 thấy hay X5 thì không quan trọng vậy nên mình có thể thay đổi thứ trưởng của các số trong phép nhân mà kết quả không thay đổi tiêu cực trong phép tính này chúng ta có thể thay đổi như sau khi chúng ta sẽ đặt 4 và 7 lên phía trước mình sẽ lấy bốn nhân với 7 trước và sau đó thì mình sẽ nhân hai con số 10 ở phía sau mình sẽ nhân Mỗi và nhân 11 lần nữa Vậy là chúng ta đã không thay đổi một thửa số nào cho cả hai phép nhân vậy nên kết quả của phép nhân sẽ không thay đổi nhất Bây giờ thì mình sẽ thử làm cho tình thế dưới nhé mình sẽ lấy bố nhân 7 bằng 28 và mình sẽ nhân 10 và nhân 11 lần nữa khi mình đã có quy luật khi nhân 10 rồi đó chính là khi mình lấy 28 nhân với 10 dáng ạ thì mình sẽ thêm một số 0 và phía sau số 28 mình sẽ thêm một số 0 và học sau số 28 28 X10 mình sẽ được hai mươi tám chục hoặc 280 và sau đó thì mình sẽ nhân người thêm một lần nữa A và mình sẽ thêm một số không nữa để được 280 trục hoặc là chúng ta sẽ có 2.800 khi nhân với 2 số 10 thì chúng ta sẽ thêm hai số 0 và mình được 2.800 Vậy kết quả của phép tính này chính là 2.000 chính là 2.800 nhé a 2800a Ừ được rồi bây giờ chúng ta sẽ thử sức với một giấc nhân khác nhé chúng mình có thể lấy 90 nhân với 30 90 nhưng tuổi 30 và điều mình sẽ làm Bây giờ là mình sẽ tách 90 xòa 30 thành những phép tính đơn giản mà chúng ta có thể dễ dàng thực hiện mình sẽ tách 90 thành 9 nhân với 10 và mình cũng sẽ cách 30 thành ba nhân với 10 nhất các bạn lưu ý là chúng ta không hề thay đổi kết quả của phép tính Ninja lấy 9 nhân với 3 trước phím X3 và sau đó thì mình sẽ nhân 12 lần ở phía sau nhân 10 và nhân 10 và các bạn để ý nhé chúng ta có những thử số y hệt nhau ở hai phép tính này vẫn là xin vẫn là ba vẫn là mười và vẫn là mười vậy nên kết quả của phép tính này sẽ không thay đổi ạ Bây giờ thì chúng ta nhân vật thôi 9x 3 bằng 27m mình lấy 27 X10 sẽ bằng hai mươi bảy chục hay còn gọi là 270 và sau đó thì mình sẽ lấy 270x với 12 chiếc 70 x70 mình sẽ được 2.700 bằng cách mình thêm một số 0 Ở phía cuối nữa và bây giờ mình đã có kết quả là 2.700 rồi kết quả của phép tính ban đầu 90 X30 sẽ bằng 2700 chị 2.700 nhất ở à à