If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Nhân số có một chữ số với số có tận cùng là chữ số 0

Cùng tìm quy tắc để nhân số có một chữ số cho các số có tận cùng là chữ số 0.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Anh hạnh nhân 40 80 là có thể giải phép tính này là một vài cách khác nhau Cách thứ nhất là cộng 4 lần số 80 chúng ta có có một lần hai lần ba lần bốn lần chúng ta có 4 lần số 80 nhưng chúng ta hãy tính theo hướng khác hãy cố gắng chỉ dùng hết nhân Thôi nhé cách mà chúng ta có thể làm chính là phân tách số 80 này là đã biết quy luật nhân 10 vậy hãy thử thách số 80 để có số 10 nhé Ừ nếu chúng ta thực hiện phép tính này thay vì 80 chúng ta có 8 X10 Vì 80 và 8x mười là bằng nhau nên chúng ta có thể thay số 80 = 8 nhân 10 Vậy chúng ta có phần nhân người ở đây ừ ừ bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu Giải bài này nhé 4 x 8 = 32 m và rồi đã có 32 X10 chúng ta có thể sử dụng quy luật nhân mười tức là mỗi khi nhân một số với 10 chúng ta sẽ lấy số đó trong trường hợp này là 32 thêm một số 0 vào cuối vậy bà 12 X10 chính là 320 Em hãy làm thêm một số ví dụ khác nữa nhé nếu như chúng ta có 3 nhân 10 nó sẽ là mươi cộng 10 + 10 = 30 U30 chính là số 3 thêm một số 0 vào cuối nếu như chúng ta có 12 X10 nó sẽ là 12 số 10 Vậy chúng ta sẽ viết 10 12 lần và đến chúng kết quả sẽ bằng 120 120 chính là 12 thêm một số 0 vào cuối vì vậy chúng ta rút ra quy luật rằng mỗi khi nhân 10 chúng ta chỉ cần thêm một số 0 ở đằng sau chúng ta có thể dùng quy luật đó để thấy rằng kết quả của 32 X10 chính là số 32 và thêm số 0 ở cuối vậy hãy làm thêm một số câu khác nữa nhé Lần này chúng ta lấy 300 nhân với 6 chúng ta lại tách số 300 ra i300 là ba số 100 hay 100 X3 và nhân thêm 6 vậy 300 X6 cũng bằng 100 X3 và nhân 6 khi chúng ta hãy bắt đầu với phép tính 3x 6 bằng 18 và rồi chúng ta có 18 X100 vì vậy chúng ta viết số 18 và viết thêm hai số 0 vào cuối tức là 1.800 giống như ở trên chúng ta có 300 = 3 x 100 300 chính là ba với hai số 0 ở cuối 18 X100 cũng bằng với 18 và thêm hai số 0 ở cuối vậy 300 X6 chính là bằng 1800 hãy thử làm thêm một câu khác nữa nhé bây nhân với 7.000 giống như cái tính trước chúng ta sẽ tách số 7.000 7.000 chính là 7x với 1.000 chúng ta có 7 x 7 bằng 49 a49 s1000 chị sẽ bằng 49 inch lần này chúng ta sẽ biết số 49 và thêm 3 số 0 ở cuối anh giống như trên 7 nhân 1000 là một số 7 và 3 số 0 ở cuối 49 x1000 bằng 49/3 số 0 ở cuối Ừ rồi chúng ta hãy thử phép toán 9 X50 có người làm phép tính 9.500 A và cuối cùng là 9x 5.000 giờ mình khuyến khích các bạn hãy dừng video ở đây và thử suy nghĩ em giả sử các bạn đã thử rồi nhé Giờ chúng mình hãy giải cùng nhau 3 phép toán này 9x 50 sẽ bằng 9x năm rồi nhân 10 chúng ta đã tách số 50 thành 5 nhân 10 sau đó thực hiện phép nhân 9x năm bằng 45 và ở cuối chúng ta sẽ thêm một số không vợ 9x 500 sẽ là 9x năm rồi Ngân thêm một trăm nữa cho nhân vào chúng ta sẽ có 9x năm vẫn sẽ bằng 45 nhưng lần này chúng ta sẽ thêm hãy số 0 ở cuối Vì vậy Đáp án chính là 4.500 và cuối cung 9x 5.000 sẽ bằng 9x năm rồi Ngân thêm một nghìn nữa khi nhìn vào chúng ta sẽ có 9x năm sẽ là 45 và lần này chúng ta thêm 3 số không vậy Kết quả là 45.000 sau khi chúng ta làm những phép nhân nay ta có thể thấy có một thứ duy nhất thay đổi chính là số lượng số 0 ở cuối vậy quy luật là ở mỗi khi nhân một số với mươi là thêm một số 0 vào cuối mỗi khi nhân một số với một trăm chúng ta sẽ thêm hai số 0 và tương tự chỉ nhân với 1.000 chúng ta sẽ thêm 3 số 0 vì vậy thì biết quy luật này chúng ta có thể dùng nó để giải những phép toán Ban đầu chúng ta không thấy xuống mươi số 100 số 1000 nào nhưng chúng ta sẽ có chúng chúng ta chỉ cần tách những số này ra để có 10 100 1000 để thực hiện phép tính