If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Nhân số có nhiều chữ số: 6742 x 23

Sử dụng cách tiêu chuẩn để thực hiện phép nhân 6742 x 23. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video

ở trong video này ta sẽ thực hiện phép nhân 6.742 với 23 và như thường lệ Bạn hãy dừng video lại và thử tính xem nhé Được rồi cả hai cùng nhau làm nhé Thì mình sẽ tính bằng cách dùng thuật toán tiêu chuẩn đơn giản là một thuật ngữ để miêu tả các bước lam hoặc là một quá trình để làm một thứ gì đó ta có 6.742 x23 đây mình sẽ biết số 23 ở cùng một vị trí giá trị vậy ta có hai chục mình sẽ viết dưới 4 trục ở đó đó là ba đơn vị mình sẽ viết dưới hai đơn vị một điều quan trọng ở đây không phải cái thứ nhất để nhận thực tế ta đã học những cách làm khác nhau ở những video khác Tao Quan trọng là bạn cần hiểu được dòng những cách làm dù khác nhau nhưng nhìn chung thì cũng làm tương tự nhau có thể là do trình bày khác nhau còn thứ tự làm khác nhau mà thôi Vậy nên cách ta vừa làm sử dụng thuật toán tiêu chuẩn Cũng có thể là cách ba mẹ bạn đã học đầu tiên khi nhận các số có nhiều chữ số với nhau chúng ta sẽ lấy tất cả các chữ số của số 6.742 tất cả các hàng và nhân với 3 và sau đó ta sẽ nhấn chủ với hai chục và ta sẽ cộng tất cả lại với nhau trước tiên ta sẽ nhân với 3 trước nhé ta có 2 nhân 3 bằng sáu sau đó ta có bốn X3 và mọi người thường nói bố nhân ta bằng 12 viết hay và nhớ một những điều mà ta thực sự vừa làm đó là bốn chục nghìn ba trăm bằng 12 trục mười hai chục có thể được viết là hai chục cộng 100 cái đó ta có 7 X3 bằng 21 các bạn sẽ nói ôm mình sẽ Thạch cộng với một tâm mình được 22 một lần nữa ta thực sự vừa làm gì ta nói 700 X3 bằng 2.100 cộng với một trăm nữa là 2.200 ta có thể được viết dưới dạng hai trăm và hàng nghìn và sau cùng là 6X bằng 18A U2 = 20 nhưng lại nhớ là ta đang làm ở hàng nghìn vậy Đây là 20.000 sau đó sẽ chuyển qua hai chục ở ngay đây với hai nhân hai chục bằng bốn chục mình đoán là sẽ có một vài bạn sẽ đặt sai số 4 ở đây nhưng đó không phải là bốn chục bốn chục sẽ làm ở đây nhé Vậy khi bạn chuyển qua giá trị tiếp theo Ví dụ như khi bạn chuyển qua số 2 ở đây thì sẽ có người đặt một số 0 ở đây để có thể tránh được sự nhầm lẫn này vì ta hãy tiếp tục làm nhé Vậy bố ngân hàng bao nhiêu 4 x2 = 8 trên sẽ viết số 8 ở đây Vì sao là đúng vì ta có bốn chục nhân hai chục thôi như vậy nó sẽ bằng 8 nhân 10 nhân 10 bằng 800 và sau đó ta có 7 X2 = 14 Và tất nhiên là ta có thể viết số 4 và ta sẽ nói là nhớ một mình sẽ khác đi để tránh nhầm lẫn nghé cho ta có 6 a = 10 20 bộ ở đây ta sẽ được 13 qua đó những gì cả Có các chỉ cần + tất cả các số liệu lại với nhau mà thôi người ta sẽ được sáu cộng không đơn vị bằng 62 chục cộng bốn chục bằng sáu chục 200 cộng 800 bằng 15 khó có thể biết bằng không trăm và 1000 1000 + không nghìn cộng 4.000 sẽ bằng 5.000 20 nghìn cộng ba chục nghìn sẽ bằng năm chục nghìn ra sau đó Tại chỉ còn duy nhất 100.000 sẽ được một trường 55066 và vậy ta làm xong rồi