If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Hàng giá trị khi nhân và chia cho 10

Thảo luận về cách mà phép nhân và chia cho 10 tác động lên hàng giá trị. 

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

j700 X10 thì sẽ bằng bao nhiêu nhỉ à ở đầu tiên thì chúng ta sẽ tập trung vào phần nhân với 10 em siêu nhân Ben 10 thì chúng ta sẽ có một vài quy luật để giúp chúng ta sẽ dành giải những bài toán như thế này hơn một quy luật mà mình có thể nghĩ đến đó chính là khi mình nhân một số tự nhiên với mỗi khi mình sẽ thêm một số 0 vào cuối số đó cho ví dụ như mình có một số tự nhiên là 9 phạm nhân 9 với 10 thì kết quả sẽ là mình thêm một số 0 và phía sau số 9 và lực 90 39 X10 thì cũng chính là 9 nhân với một trục và kết quả là chín chục hay 90 ạ Bây giờ mình sẽ áp dụng quy luật đó để giải bài toán này nhé chúng ta có 700 700 ạ Và bây giờ mình cần lấy 700 nhân với 10 khi chúng ta sẽ áp dụng quy luật đó nhé mình sẽ thêm một số 0 vào sau số 700 700 nhân với 10 thì mình sẽ thêm một số 0 vào sau số 700 và mình được 7.000 i7700 X10 sẽ bằng 7000 thế nhưng có một cái khác chúng ta có thể dùng để giải bài này đó là quy luật khác khi chúng ta nhân với 10 khi mình nhân một số với 10 thì mình đã di chuyển tất cả các chữ số của số đó sau một hành giá trị về bên trái ý nghĩa là mình đã di chuyển tất cả các chữ số sang trái một Hà vì vậy nên chúng ta sẽ nhìn vào bảng giá trị để hiểu rõ hơn nhé Ở đây mình có một bảng giá trị anh với ví dụ Lúc nãy mình có 9 đơn vị và mình cần nhân với 10 khi chín sẽ được di chuyển đến một hàng lớn hơn từ hàng đơn vị sẽ đến hàng chục và chúng ta có chín chục mình sẽ viết thêm một số 0 ở hàng đơn vị bởi vì chúng ta không có đơn vị chúng ta có chín chục 9 nhân với 10 chị sẽ bằng 90 ở các đầu tiên là chúng ta thêm số 0 và sau số 9 nhưng Cách thứ hai là chúng ta nhìn vào bảng giá trị và việc nhân với 10 đã di chuyển số 9 từ hàng đơn vị lên hàng chục ạ Bây giờ mình có một ví dụ tương tự mình có 700 X10 Nếu mình di chuyển 100 sang một hành giá trị về bên tay trái thì mình sẽ có 1.000 vậy nên 700 X10 sẽ là 7000 d7000 khi chúng ta đã áp dụng quy luật Lúc nãy và dù mình làm cho cách nào thì kết quả vẫn sẽ là 7000 cả hai cách đều đúng j700 X10 sẽ là 7000 ạ Bây giờ chúng ta sẽ đến với một ví dụ khác và chúng ta sẽ làm việc với phép chia mình có 212 chục chia 13 như các bạn đã có thể đoán được khi chia chúng ta sẽ có một quy luật ngược lại với khi nhân vì vậy nên là chưa mưa sẽ ngược lại với nhân 12 vì mình thêm một số 0 vào phía sau số đó thì mình sẽ bỏ đi một số 0 ở cuối số đó mình sẽ bỏ đi một số 0 ở cuối Ví dụ như mình có 40 và mình lấy nó chia cho 10 Khi kết quả sẽ là bốn bởi vì mình đã bỏ số 0 ở đằng sau số 40 Nếu mình có 40 và mình chia thành các nhóm mỗi nhóm có 10 và thể thì mình sẽ có 4 nhóm ạ Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng quy luật đỏ nhé Mình có 212 trục và 212 chục sẽ là 2120 mình viết thêm số 0 để biểu diễn trực 212 chục sẽ là 2120 và một lấy số đó chia cho 10 mình sẽ áp dụng quy luật này và mình sẽ bỏ số 0 ở cuối số 2120 và mình sẽ được 212 có 212 có những chúng ta có thể sử dụng một cách khác mình có thể ứng dụng hàng giá trị và quy luật ở đây là thay vì di chuyển các chữ số sang một hàng của bên tay trái khi mình sẽ di chuyển tác chữ số sang một hàng về bên tay phải tức là một hàng nhỏ hơn bên tay phải phim sex có 212 chục thì một hàng nhỏ hơn sẽ là bao nhiêu nhỉ 212 chục chia cho 10 thì mình sẽ di chuyển hàng chục này sang một hành với bên tay sản và đó chính là hàng đơn vị vì vậy nên Đáp số của bài toán là 212 đơn vị A và 202 đơn vị cũng chính là 212 khi chúng ta lấy 212 chục chia cho 10 thì cắt đầu tiên đó chính là chúng ta bỏ một số không Ở phía cuối hoặc các thứ hai là chúng ta có thể di chuyển các chữ số sau 1 hoặc giá trị về bên tay phải và cách nào cũng sẽ cho ra kết quả là 212