If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Nhân số có một chữ số với 10, 100 và 1000

Tìm ra quy tắc để nhân số có một chữ số cho 10, 100 và 1000.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

À hôm nay chúng mình sẽ nói về cách nhân với 10 100 1000 có một vài quy luật khá thú vị khi lên với mỗi số trong những số này Em hãy bắt đầu với 45 11 phép tính mà nó quá quen thuộc với chúng mình 3 4 nhân 10 sẽ tương đương với bốn chục xe 4 chỗ A và bốn chục thì có thể được biểu diễn bằng 10 + mươi cộng 10 cộng thêm 10 thứ hai chính là 4 trụ A và giờ hay đến những số này 10 + 10 = 20 cộng thêm 10 bằng 30 rồi cấp thêm 10 màu 40 với kết quả của chúng mình là 40 à hay là một số 4 sau đó thêm số 0 ở đằng sau tư vấn đây chính là quy luật mà chúng mình đã thấy trước đây sau khi chúng mình nên mới lấy 4 lần chúng mình sẽ giữ số 4 khi bật thêm một số không là xong thì hiện rằng nó đang ở nhân với 10 có một ví dụ khác của phép tính này có thể là 8 nên mới mới A8 X10 sẽ tương đương mười tám chục vì vậy lần này hết đến các số a 12345678 đó là khi ta đến được 860 kết quả sẽ là 80 khoa học một số 8 với số 0 ở đằng sau vì vậy phép nhân lấy 10 khi chúng mình nên một số với 10 chúng mình sẽ giữ nguyên số ban đầu và sau đó thêm một số 0 ở đằng sau xuống ban đầu đó a father hãy ăn dụng quy luật cho phép nhân với mới vào phép nhân với 100 cho ví dụ như 2 mỹ nhân với 100 chỉ có vài cách để giải phép tính này một cách làm là con nó tương đương với 200 E200 tin tức là 100 cộng với 100 có quạt Tổng của hai số 100 sẽ là 200 C200 hành chính là số 2 và tìm hai số 0 ở đằng sau Bây giờ chúng mình có hai số 0 ở cuối có một cái khác để nghĩ về phép tính này là hai nhân với 100 thay vì viết làm nhân với 100 Chúng mình sẽ biết là người mới của Ngân thêm 10 vì 10 X10 sẽ bằng 100 A2 x70 chúng mình biết là một số 2 và thêm số 0 ở đằng sau tức là 20 tuổi nhân viên 10 chị sẽ là 20 và thêm một số 0 ở đằng sau hai thí sinh x 12 lần chúng mình thêm vào 2 số 0 Chỉ cần em hơn 100 cũng như vậy thôi Chính xác là như vậy nó là nhân với 12 lần Ý mình là nếu khi nhân với 10 chúng mình thêm một số không thì khi nên mới 100 hỏi nhân 12 lần chúng mình sẽ thêm hai số 0 ạ và chúng mình có thể nghĩ đến hàng nghìn Anh ấy thử phép tính 9 đến 1000 Ừ nếu quá 1.000 anh chứng minh có thể nghĩ nó tổng của 9 số 1.000 Và nếu tao có 9 số 1.000 Ừ thì tao có 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 A6000 7.800 9000 sau khi chúng mình đến số 1900 thì kết quả sẽ là 9.000 à hay là một số 9 khi bật tím 3 số 0 ở đằng sau vì vậy 9 năm 1000 sẽ bằng 9 đi vào số 9 và thêm 3 số 0 ở đằng sau ạ và chúng mình có thể quay lại những gì đã là lúc trước nghĩ về phép nhân đó với những cách nhân với 10 mà chúng mình đã rạch khi nhân mới thêm một số không Hãy nghĩ tới 1.000 được biểu diễn bằng những số 10 a1000 sẽ tăng 10 nhân 10 nhân 10 top 10 nhân 10 bằng 100 và 100 X10 sẽ bằng 1000 anh vẫn thấy bình 1.000 chúng mình có thể biết 10 nhân 10 trên 10 vì chúng là tương đương và khi chúng mình nên một số với 10 chúng mình thêm một số không Ừ nhưng ở đây Chúng mình nên với số 13 lần nên chúng mình sẽ thêm 3 số 0 ở đây xem bạn tất cả những quy luật này em lấy số bệnh kết quả nhất nó với 10 chỉ với 100 A và với 1000 khi bật Xem kết quả của những phép nhân đó là gì a7x mới sẽ là 7 với một số 0 Ừ thì chúng mình có một số 10 A 7.167 với hai số 0 3.100 bằng 10 nhân 10 ở đây là bật lên với 12 lần nên chúng mình có hai số 0 37 Z1000 sẽ bằng 7 nhìn vào số 7 13 số 0 vì 1.000 phòng mới nhân mới em gửi ngân thêm 10 đi họp báo lần số 10 Vì thế nên chúng mình có 1 2 3 số 0 kể từ đó chúng mình có thể thấy quy luật ở đây khi nhân mới số có một số 0 ở làm sau Ê chúng mày thêm một số 0 ở cuối xuống bắt đâu vì chúng mình mua một số với 100 cho số có hai số không phải là sau thì chúng mình sẽ thêm hai số không phải khi thực hiện phép nhân với 1.000 vì chúng mình sẽ 3 số 0 ở cuối sớm ban đâu