If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giới thiệu về các đường thẳng song song và vuông góc

Các đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau và các đường thẳng vuông góc với nhau cắt nhau tại một góc 90 độ. Học cách nhận dạng các đường thẳng song song và vuông góc. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

từ hôm nay chúng mình sẽ nói về 2 khái niệm và các bạn rất thường thấy ở trong bộ môn Hình Học ở đầu tiên đó là khái niệm vuông góc sau khi chúng mình nói đấy khái niệm vuông góc có nghĩa là chúng mình đang nói đến hai đường thẳng vuông góc với nhau Cho hai đường thẳng A vuông góc với nhau A và khái niệm thứ hai đó là khái niệm hai đường thẳng song song với nhau Cho hai đường thẳng song song với nhau Cho hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng cắt nhau tạo ra một góc vuông Ừ thế thì mình làm rõ ngay nhỉ vì chúng mình có một đường thẳng ở đây đây và một đường thẳng khác ở đây à à Cho hai đường thẳng này được gọi là vuông góc nếu chúng cắt nhau và tạo thành một góc vuông Ừ để góc tạo thành có một góc vuông thì góc ở giữa hai đường thẳng sẽ phải bằng 90 độ Ừ nếu một trong các góc này bằng 90 tục thì các góc còn lại cũng sẽ bằng 90° Khi đó hai đường thẳng D vuông góc là tao ở đây Ở đây ở đây sẽ đều bằng 90° chỉ cần một góc bằng 90 độ thì tất cả các góc còn lại cũng sẽ bằng 90 độ Ừ nếu bận có hai đường thẳng ở trên cùng một mặt phẳng như tờ giấy của màn hình sáng ạ A và hai đường thẳng đó không cắt nhau thì đó sẽ là hai đường thẳng song song với nhau vì vậy đường thẳng đó câu với màu hồng A và đường thẳng được tối Bởi màu xanh này Ồ thế là hai đường thẳng song song với nhau chú không cắt nhau Cho hai đường thẳng này sẽ không cắt nhau tại bất kỳ điểm nào anh vào đó chúng song song với nhau Ừ nếu chúng mình có hai đường thẳng cắt nhau nhưng lại không tạo thành góc vuông Ví dụ như đường thẳng này A và đường thẳng này vì chúng không tạo thành góc vuông cho nên chúng C không vuông góc cũng không xong chúng chỉ cắt nhau thôi