If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Phân tích các số bị chia và số chia thành các nhóm 10 để làm phép chia.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Em hãy cục tính 350 chia cho 50 Giả sử trường chúng mình được tổ chức đi dã ngoại cho học sinh lớp 4 và có 350 người đi các xe du lịch thì chở được 50 người một xe vậy chúng mình cần bao nhiêu chiếc xe nào một cách để làm là đến thăm mỗi năm mươi người cho đến khi có 350 và đếm xem có tất cả bao nhiêu chiếc xe một C50 sẽ là 50 + một số 50 khác là 100 thêm một C50 là 150 một xe nữa là 200 C200 cộng 50 là 250 cộng 50 nữa là 300 và cộng thêm 50 nữa là 350 như vậy khi chúng mình + tất cả các số 50 50 100 150 200 không 300 không được 350 vậy 350 người có thể chia ra thành từng lái xe 50 chỗ có mấy xe tất cả 1234567 vậy 350 người chuyên gia cátxê 50 chỗ sẽ là 7 xe giờ 2000 và phép chia này và nhận xét một chút nhé Chúng mình sẽ thấy nếu mình chỉ lấy 35 chia cho 5 mình với sẽ có 7 A35 chia thành các nhóm 5 chị cũng sẽ có kết quả là 7 II xe chạy bằng cách này các số không không làm thay đổi kết quả của chúng mình chúng mình có thể gạch đi chữ số 0 tận cùng của số đầu bị triệt tiêu bởi chữ số 0 tận cùng của số thứ hai chúng mình hãy xem Tại sao lại như vậy nhé phép chia Thật ra như là một phân số nếu chúng mình viết nó thành phân số có 350 phần 56 phân số ở ngay đây thì giống như dấu chia ở trên này 350/50 giống như 350/50 vậy nếu chúng mình có một phân số như thế này chứng minh có thể dư gọn nó trong trường hợp này bởi vì các số không nằm ở cuối nên cả hai số đều là bọn của 10 vậy chúng mình có thể chia chúng cho 10 vì chúng mình chia cả tử và mẫu số cho 10 và khi chia cả hai số đó cho 10 có một cách chúng mình có thể dùng ở đây một cái chung trong trường hợp này là 350 khi nó được chia cho 10 chúng mình gạch bỏ một số 0 ở cuối đi Vậy 350/10 là 35 350 có thể chia thành 10 lần của 35 sau đó 50/10 cũng giống như vậy khi chia 50 cho 10 chúng mình gạt bỏ số 0 ở cuối này đi Nói cách khác 50 chia 10 sẽ tạo thành 5 nhóm chúng mình dễ dàng có được phân số rút gọn thành 35/5 hoặc 35/5 như nhau cả trong cả hai trường hợp chúng mình có thể thấy răng 350 chia cho 50 thì bằng 35/5 vậy khi chúng mình chia các số có cùng chữ số 0 ở cuối anh có thể dễ dàng bỏ số không đi cơ bản là chúng mình tách 10g chia số 10 giờ hỏi các con số này vì vậy là có thể bỏ các số không này số còn lại các số nhỏ hơn và ít nhất là với mình mình cảm thấy dễ hơn khi tính các con số bé hơn hãy thử vài bánh nơi nào 420 chia cho 70 giờ có hai số ta chúng đều có số 0 ở cuối vậy chúng mình bỏ các số không ấy đi Thực ra chúng mình chia cả hai số cho 10 và mình có được một bài toán đơn giản hơn thành là 42/7 42 chia cho 7 thì bằng sáu như vậy 420/7 mươi cũng bằng sáu nào đây là bài toán cuối cùng rồi kết quả của 5.600 chia cho 80 bằng bao nhiêu chia cho 80 Điều đầu tiên mình chú ý là mình thấy có các số 0 ở cuối của cả hai số này nếu mình bỏ một số không ở đây mình có thể bỏ một số không ở bên còn lại đi nhưng mình khi cả hai số 0 ở đây được ai muốn bỏ đi các số 0 thì phải bỏ đi cùng số lượng các số 0 ở hai bên và giờ chúng mình còn lại 560 chia cho 8 giờ lại thành một bài toán chia khác vẫn hơi khó Nhưng sẽ hơi là chia cho 80 vậy Ở đây chúng mình có thể nghĩ 560 là 56 chục bởi vì có 01 cuối năm mươi sáu chục hai 560 đều có thể viết thành 10 nhân 56 anh đều bằng nhau cả 560 và 10x 56 bởi vì 10x 56 cũng là một số 56 với một số 0 ở sau và với lại chúng mình sẽ có một bài toán chia ở đây 56 chia cho 8 là bài mình có thể dễ dàng tính được 56 chia 8 là 7 cuối cùng mình vẫn còn số 10 này Cùng với dấu nhân và 10x 7 là 70 vậy đáp án của chúng mình đây khi chia 560 cho 8 sẽ là 70 bệnh điều đó có nghĩa là đáp án cho 5.680 cũng là 70 anh Bởi vì khi mình bỏ đi các số 0 và chiếc chúng mình sẽ vẫn có cùng một kết quả Nhưng hãy nhớ rằng chúng mình phải bỏ đi một số lượng số không như nhau ở mỗi số ở đây thì chúng mình không thể bỏ đi cả hai số 0 Nếu bỏ đi một số 0 ở số bị chia chúng mình cũng phải bỏ một số không ở sữa chia Tóm lại tập bài như thế này đầu tiên phải nhớ là chúng mình cần bỏ đi Số lượng số không như nhau và hơn nữa số không phải ở cuối cùng của các số vậy nếu chúng mình có một phép chia Ví dụ như 506 gạch chia cho 20 Ừ thì mình không thể xóa số không được không thể bỏ Chứ không đi bởi vì số không này Không nằm cuối cùng vì vậy phép tính mới là 56/2 sẽ khác không rủ người phép chia đầu tiên Nhớ nhé Vậy không thấy bảo sữa không được sẽ sai đấy Tóm lại chỉ được bỏ các số không đi nếu chúng ở cuối hàng của phép tính chúng mình cũng phải bỏ đi cùng số lượng các số 0 của số bị chia và số chia sẻ