If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Chúng ta đã học cách tính giá trị của biểu thức chứa một chữ (biến số) rồi. Bây giờ hãy cùng học cách tính giá trị của biểu thức chứa hai chữ (biến số).
Sắp xếp theo: