Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Liên hệ các hàng giá trị với cách cộng các số có nhiều chữ số

Chuyển từ phương pháp cộng bằng bảng giá trị sang phương pháp cộng tiêu chuẩn khi cộng các số có nhiều chữ số.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở trong video này thì mình sẽ thực hiện phép cộng với số có nhiều chữ số thế nhưng không chỉ là mình đi tìm kết quả của các phép cộng này mà mình sẽ còn tìm hiểu xem Tại sao các phương pháp này lại hiệu quả mình sẽ lấy 40762 cộng với 30473 các bạn để tạm dừng video này lại và tự Tìm câu trả lời cho câu hỏi này nhá Được rồi bây giờ chúng mình sẽ làm cùng nhau mình sẽ biểu diễn các con số này theo hàng giá trị nghĩa là ở đây mình sẽ vẽ vào bảng giá trị nhé Số này thì có hàng chục nghìn này nhà hàng chục nghìn hàng nghìn nhà hàng trăm nhà mình có thể ghi ra rằng chữ nhưng mà ghi bằng số thì sẽ nhanh hơn nhé hàng chụp và cuối cùng thì mình có hàng đơn vị mình sẽ ghi hàng đơn vị bằng một màu khác nha Ừ được rồi Bây giờ thì mình sẽ vẽ và và sau đó thì mình sẽ biểu diễn các số này vào bảng giá trị theo các hàng chục nghìn nghìn trăm chụp và đơn vị và cùng 1 lúc thì mình cũng sẽ thực hiện luôn phép cộng theo cách tiêu chuẩn ạ Bây giờ thì mình sẽ biểu diễn các số cơ bản này nhé thì mình sẽ có ở hàng chục nghìn thì mình có bốn chút nhìn này 1234 Cộng với ba chục nghìn 123 thì mình sẽ cộng hai số này với nhau sau nhé ở hàng ngày thì mình có không nghìn cộng với không nhìn bạn nên mình sẽ để hàng nghìn trống mở cửa hàng trăm thì mình có 700 1234567 cộng với 400 1234 ở hàng Trung thì mình có sáu chục có 123456 Cộng với bảy chục a 1234567 và cuối cùng ở hàng đơn vị thì mình có hai đơn vị 12 cộng với 3 đơn vị 123 Ừ được rồi Bây giờ thì mình sẽ viết lại các số này với các cộng tiêu chuẩn nhé Mình có bốn chục nghìn A và không nhìn E700 U60 A và 22 đơn vị thì mình chỉ đang biết là các con số này thôi nhé và mình sẽ viết hàng chục bằng màu xanh và hàng đơn vị bằng màu trắng a tiếp theo thì mình sẽ viết lại con số ở phía dưới thì mình sẽ viết 30.000 ở đây ở 30.000 với không nhìn E400 U70 OOO và 3 Ừ được rồi Bây giờ thì mình sẽ thực hiện phép cộng nhá mình sẽ thực hiện phép cộng cả trong bảng giá trị và theo cách + tiêu chuẩn mình sẽ Cần + Tứ hàng giá trị nhỏ nhất Tức là mình sẽ lấy hai đơn vị cộng 3 đơn vị bằng 5 đơn vị hay cộng thêm ba sẽ bằng 5 1 2 3 4 5 đơn vị không có gì khó khăn đúng không nhận tiếp theo thì mình sẽ đến với hàng chục mình sẽ cùng đến với hàng chục nhé Mình có sáu chục a cộng với bảy chục và sáu chục cộng với bảy chục thì mình sẽ được 13 chục U13 chục thì chúng ta đã biết làm bánh ba chục cộng với 100 hai ba chục cộng với 100 vì vậy nên mình sẽ viết ba chụp ở đây và mình nhớ một trăm và hàng trăm mình có thể nói là mình nhớ một trăm và hàng trăm sáu cụ bảo 13 viết ba nhớ 1 vì vậy nên bạn đã biết ba ở hàng chục và bạn đưa 100 vào hàng trăm ở bên này cũng tương tự như vậy nhé sáu chục cộng thêm bảy chục khi chúng ta sẽ được 13 chục 123456789 10 và thêm 1 2 3 nữa là người ba chục á vì vậy nên là mình có 13 chụp ở đây và hàng trên 10 chụp thì sẽ bằng 100 mình sẽ nhớ 100 ngày xanh hàng trăm thì mình sẽ nhớ 100 này sang hàng trăm Anh vào trong hàng chục thì mình chỉ còn lại ba chục mà thôi Vậy nên mình sẽ biết ba ở đây Bạn có một ở hàng trăm mình chuyển một Xanh Hành Trang vẫn như làm tranh thì mình có mấy nhỉ Mình sẽ làm ở bên này nhé Mình có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mình có 12 tranh ở đây 123456789 10 11 12 vậy đi làm mình có 12 trang ở đây nhưng mình không thể biết 12 và hàng trăm được Vậy nên mình sẽ nhóm 10 trang này thành 1000 số 15 ngày mình sẽ chuyển sang hành gì Và nó sẽ trở thành một nghìn Ừ mình cũng sẽ làm điều tương tự ở bên này nhá một + 7 + 4 = 12 thì mình sẽ viết hay và hay này chính là 200 mình nhớ 10 trăm hai chính là 1.000 vào hàng nghìn vì vậy nên mình sẽ có một cộng không cũng không bằng một tức là 1.000 ở đây mình có 1.000 và tiếp theo với hàng chục nghìn thì mình sẽ có bốn chục nghìn cộng ba trăm nghìn bằng bảy chục nghìn bên này có bốn trăm nghìn Có 300.000 bằng 70.000 1234567 vậy nên chúng ta có kết quả là 71.000 235 71.000 235 vậy nên khi cộng các số có nhiều chữ số thì mình sẽ cần phải viết các số theo đúng hàng giá trị của nó và sau đó nên thực hiện + từ bên phải sang bên trái nghĩa là tự hành giá trị nhỏ nhất