If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Quy luật trong bảng nhân

Đọc bảng nhân và điền vào chỗ còn thiếu.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

anh đi và yêu cầu chúng ta Điền vào chỗ trống công sở lời đúng và mình sẽ sử dụng bảng đen ở phía dưới đây câu hỏi là khi cộng một số chia cho 5 và một số chia hết cho 10 thì ta sẽ chấm chấm chấm nhận được một số Kết thúc bằng chữ số 2 Vậy là mình sẽ cần tìm đến cột năm để mình nhìn những số chia hết cho 5 và mình sẽ tìm đến cột 10 để mình nhìn định số chia cho mượn và bây giờ thì mình sẽ thử công tác số chia cho 5 với các số chia cho 10 giờ mình sẽ + một số chia cho 5 với một số chia cho mượt để xem xem là nhận định của phía dưới có đúng không nhé mình sẽ có là 5 + 10 = 15 để thì mình sẽ tiết sang bên này năm cộng 10 thì bằng 15 10 cộng 20 bằng 30 15 cộng 30 bằng 45 20 cộng 40 là 60 để 25 cộng 50 là 75 30 cộng 60 là 90 35 cộng 70 và phép tính này hơi khó một chút xíu rồi sẽ = 105 40 cộng 80 là 120 45 cộng 90 là 135 A và 50 + 100 bằng 150i khi bệnh khi mình nhìn qua các số ở đây thì mình có thể nhận ra là không có một số nào kết thúc bằng chữ số 2 cả Vậy nên mình có thể biết được rằng nhận định này không đúng với các số ở trong bảng nhân này ngoài xác thì chúng ta có thể nghĩ xem là nghị định này có đúng hay không ở trong thực tế với tất cả các số thì khi mà mình để ý nhé các số chia cho 5 thì sẽ cần có tận cùng là 5 hoặc là không và các số chia cho 10 thì sẽ chỉ có tận cùng là 0 mà thôi Vậy nên khi mình + một số có tận cùng bằng 5 với một số có tận cùng bằng 0 hoặc là khi bình cộng số có tận cùng là 0 với một số có tận cùng là 0 thì mình luôn nhận được các số mà có tận cùng là 5 hoặc là không chứ không bao giờ để nhận được một số Kết thúc bằng hai cả Vậy nên nhận định này là không bao giờ mình sẽ chọn là không bao giờ A và kiểm tra kết quả chính xác câu tiếp theo mình có 2 câu nào Mô tả đúng quy luật của phần được tô màu trong bảng nhân ở đây thì mình có bốn phương án và mình sẽ cần chọn 2 đáp án đúng phương án đầu tiên là khi cộng chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục của mỗi số màu tím thì ta sẽ có một số chia hết cho hạt chín vậy Thì bây giờ mình sẽ cộng thử nhé các số một tí là các số này các số ở hàng màu tím và mình sẽ cần + chữ số hàng đơn vị với chữ số hàng chục á hậu trường đầu tiên thì mình có 9 đấy mình sẽ biết dùng rồi nay đi học đầu tiên mình có 9 Thứ hai là mình có 18 một cuộc tắm là 92 cộng 7 là 93 cộng 6 2 9 4 + 5 là 95 cộng 4296 + ba là 97 + 298 + một là chín và chín cộng là 9 vậy thì ở trong bài này thì mình đã nhận được các kết quả đều là các số chia cho 9 mà cụ thể ở đây là đều là các số 99 đi dẫn chia cho 9 vậy nên phương án đầu tiên là đúng có lần thứ hai các số màu tím đều là số lẻ ở đây mình có thể nhìn Và mình thấy là chín đúng là một số lẻ 18 nhưng lại không phải là số lẻ rồi thứ 18 kết thúc bằng phán mà tán lại không phải là một số lẻ vậy nên nhận định thứ hai là không đúng nhân thứ ba là khi cộng đổi số 1 vì với 10 rồi - 1 thì ta sẽ có được số màu tím tiếp theo câu hỏi này rất là thú vị này mình có thể thấy là cộng mỗi số màu tím với 10 giờ - 1 thì cũng giống như về việc là mình cộng 19 và trong bảng nhân 9 kỵ ở hàng 9 này thì mình có thể biết được là các số này được cách nhau một khoảng đúng đồng chí những là 9 + 9 bằng 18 người cán bộ trí bằng 27 27 + 9 bằng 36 36 độ chín bằng 45 45 49 5 4 5 nữ cộng 9 bằng 63 63 cộng 9 bằng 72 72 1981 và 81 + 990 vậy nên nhận định này là đúng mình đã có hai nhận định đúng không Mình sẽ xe phương án cuối cùng nhé phương án cuối cùng là trong bộ giống màu tím cô đơn vị nhỏ hơn chữ số hàng chục một số a chữ số hàng đơn vị nhóm chữ số hàng chục một số ở đây thì ví dụ như mình có thể nhìn vào số 18 số 18 thì có chữ số hàng đơn vị là 8 và chữ số hàng chục là một Vậy thì chữ số hàng đơn vị để lớn hơn chữ số hàng chục 8 kì 1 lớp 1 Chứ không phải là chữ số hàng đơn vị nhỏ hơn chữ số hàng chục vạn năng nhận định này là không đúng mình có hai nhận định đúng rồi đây mình sẽ kiểm tra kết quả chưa chính xác câu hỏi tiếp theo dưới đây là một phần của bạn nhân và mình sẽ cần điền vào chỗ trống được rồi đầu tiên là mình sẽ cần phải xác định hàng và cột của bảng em này là gì ở hàng thứ hai thì nhìn thấy lại có 35 42 và 49 42 - 35 bằng 7 và 49 - 42 của Hoàng Bảy vậy nên là mỗi số này là cách nhau nên mình có thể nhận định được là đây là hàng bản tiếp theo thì mình nhìn thấy ra ở hàng dưới mình có là 40 thêm 8 sẽ bằng 48 và 48 thêm 356 vậy nên là đây là hàng tán đây là hàng tán tiếp tục nhìn vào cột cuối cùng 42 Thêm 7 sẽ được 49 và 497 sẽ được 56 vậy đi đây là cột Bạch Liên mình tiếp tục điểm của các cuộc các cục của bảng nhân thì sẽ cách nhau một đơn vị nghĩa là nếu Đây là 7 thì cột ngay bên cạnh sẽ là 6 và cột bên cạnh đó nữa là năm và các hành của Đảng viên cũng cách nhau một đơn vị bạn nên nếu Đây là 7 và đây là 8 thì hành gia này sẽ là 6 vậy Thì bây giờ mình sẽ thực hiện tác nhân như bình thường sau nhân Nam thì mình sẽ có và 36 X6 thì sẽ là 36 và mình sẽ kiểm tra kết quả đo chính xác á