If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phép nhân với 9

Vấn đề

Tính.
Gợi ý: Dựa vào tia số bên dưới để tính 9, times, 1.
9, times, 1, equals
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Một trục số được đánh số từ 0 tới 9 với dấu mốc ở mỗi 1 đơn vị. Dấu mũi tên bắt đầu ở dấu mốc 0 và đi về bên phải tới các dấu mốc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, và 9 trên trục số.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?