If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Nhân với 7

Vấn đề

Tính.
Gợi ý: Dựa vào tia số bên dưới để tính 7×2.
7×2=
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
Một trục số được đánh số từ 0 tới 14 với dấu mốc ở mỗi 1 đơn vị. Dấu mũi tên bắt đầu ở dấu mốc 0 và đi về bên phải tới các dấu mốc 2, 4, 6, 8, 10, 12, và 14 trên trục số.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?