If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các bài toán so sánh với phép nhân

Vấn đề

Oanh có 32 quân bài. Số quân bài Oanh có nhiều gấp 4 lần so với số quân bài mà Yến có.
Đáp án nào biểu diễn số quân bài mà Yến có?
Chọn 1 đáp án:
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?