If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Sử dụng các bảng minh hoạ phép chia và làm bài tập để hiểu về số dư.
Sắp xếp theo: