If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Thuyết minh video

anh ở đây chúng ta có phép nhân ba x32 có rất nhiều cách để chúng ta làm bài này bắt đầu tiên chúng ta có thể làm là phân tích 3 x32 ra thành 32 cộng 32 cộng 32 tác giả số 32 này được lặp lại 3 lần chúng mình sẽ viết lại xuống dưới này nhỉ là có ba x32 sẽ bằng 32 cộng 32 cộng 32 m32 bằng 30 cộng 12 nên ta có thể viết ra tiếp lá 30 cộng 2 cộng 30 cộng 2 cộng 30 và cộng với hai ta thấy số 30 và số 2 mỗi số được lập lại đúng 3 lần vì vậy là có thể viết phép tính hàng tháng 30x 3 cộng với 2 X3 và có 30 mỹ nhân 3 à cậu Hai cá nhân ông bà Ừ Từ đây chúng mình sẽ được 30 X3 chúng mình sẽ được 90 Giá 2x 13 chúng mình sẽ được sáu vậy đáp án của chúng mình ở đây sẽ là 90 + 6 = 96 Đây là một cách sống mình có thể làm nhưng mà cách này có vẻ hơi dài nhỉ Bây giờ chúng mình sẽ thử một phương pháp nào nhanh hơn nhé Chúng mình sẽ viết lại phép tính này nào khi đặt xét tính để thuận tiện hơn chúng mình sẽ viết số lớn hơn trong trường hợp này nào số 32 lên đồ nhé và sau đó chúng mình sẽ đặt số 3 thẳng với số 2 ở hàng đơn vị rồi thêm dấu nhân vào những gì ở nhà sẽ có phép tính 32x 3 cách viết như thế này sẽ không làm thay đổi giá trị của phép nhân 32x 323 x32 đều như nhau thôi cứ tự nhiên thế nào Không quan trọng bây giờ chúng mình cũng tính nhé chúng ta sẽ bắt đầu với số 3 ở đây lần lượt Ngân nói với từng chữ số của số 32 nhé là gì chúng ta mất đồng nhân tố Hằng giản dị nên nào đề ta sẽ có C3 X2 = 600 hình c các số 6 thẳng và hàng đơn vị tiếp đến chúng ta có 3 x 3 bánh 39 chúng mình giữa các số 9 ở đây nhỉ Ở hàng chục như vậy phép tính 32 X3 có kết quả là 96 tương tự như bên đây suốt lại để thực hiện phép nhân chúng mình sẽ nhân lần lượt từ hàng đơn vị rồi tới các hàng lớn hơn nhé