If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:3:01

Thuyết minh video

ở một nhà hát có tổng cộng 63 chỗ ngồi được xếp thành hình chữ nhật giống như thế này nhà hát đang có 9 hàng và mỗi hàng để có số chỗ ngồi bằng nhau 123456789 hiện tại đang có 9 hàng phàn Nếu chúng ta thêu ở mỗi hàng 2 chỗ ngồi thì tổng cộng sẽ có bao nhiêu chỗ ngồi để và yêu cầu chúng ta tính tổng cộng số chỗ ngồi sau khi nhà hát Thêm chỗ ngồi mới vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu tính nhé mình sẽ có tổng số chỗ ngồi anh đăng 63 số bằng 63 chỗ ngồi và nhà hát đã có em cộng thêm số chỗ ngồi mới em cộng thêm số chỗ ngồi mới ạ Và bây giờ thì làm sao để mình tính được số chỗ ngồi mới nhá Mình đã biết được là sẽ có 9 hàng và mỗi hàng thì sẽ thêm 2 chỗ ngồi mới vậy nên ngày sẽ có số chung người mới bằng hai nhân với 9 2 chỗ ngồi nhân với 9 hàng ghế em phải nên tổng số chỗ ngồi sẽ bằng 63 cộng với 2.000 19A ạ Và bây giờ thì chúng ta đã biết thứ tự thực hiện phép tính rồi khi chúng ta có cả phép nhân được phép cộng như thế này thì chúng ta sẽ thực hiện phép nhân trước nghĩa là mình sẽ lấy hai nhân với 9 trước sau đó đến cộng 10 63 thì mình sẽ nhất hạnh nhá mình sẽ thực hiện phép nhân trước rồi sau đó thực hiện phép cộng sau vậy nên mình sẽ lấy hai X19 trước sau đó cộng với 63A u29 đi sẽ bằng bao nhiêu nhỉ để mình vẽ ở bên này nhá khi chúng ta thêm 2 chỗ ngồi và mỗi hàng vẫn mình sẽ có 246 u80 a12 e14 U16 a38 chúng ta đã thêm tổng cộng 18 chỗ ngồi 2 4 6 8 10 12 14 16 18 chúng ta thêm tổng cộng 18 chỗ ngồi 18 chỗ ngồi vì vậy nên mình sẽ viết lại nhé tổng số chỗ ngồi bằng 63 cộng với 18 chợ hoa kết quả sẽ bằng bao nhiêu nhỏ 63 cộng với 18 có tổng số chỗ ngồi sẽ bằng mình có 3 cộng 8 bằng 11 viết một nhớ 16 + một cộng một sẽ bằng 8 Ê mày đen tổng số chỗ ngồi sẽ bằng 81 chỗ ngồi đã Mấy mốt chỗ ngồi và bây giờ thì chúng mình có thể kiểm tra lại nhất Bây giờ thì rạp hát có 9 hàng và ở mỗi hàng thì có 9 chỗ ngồi trở nên tầm số chỗ ngồi sẽ ra 99 bằng 81