If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:34

Thuyết minh video

a cuốn sách của mình có 58 trang mình đã đọc được 13 xanh rồi và mình dự định sẽ đọc 5 trang sách một ngày cho đến khi mình đọc xong cuốn sách Ừ vậy thì biểu thức nào sẽ biểu diễn số ngày mà mình cần để đọc nốt cuốn ơi các bạn hãy tạm dừng vì đồ lại và xem xem mình có thể tự giải được bài này không nhất đầu tiên chúng ta sẽ đọc lại các thông tin mà để lại cho cuốn sách của mình có 58 ta khi mình đã đặt được 13 trang rồi Em hãy nên chúng ta sẽ cần tìm số trang sách còn lại và sau đó thì mình gặp 5 trang mỗi ngày sau đến khi nhìn đọc xong thì mình sẽ cần tìm một biểu thức để chị ra số này là mình cần để đọc nốt cuốn sách số và số đó được gọi là D số ngày đó được gọi là D vẫn nên để biết chúng ta sẽ phải đọc bao nhiêu ngày thì đầu tiên mình sẽ cần tìm số trang sách còn lại số trang sách còn lại và sau đó thì chúng ta sẽ chia cho 5 để tìm được số ngày mà mình cần đọc cuốn sách còn 58 trang mình đã đặt 13 trang rồi từ nơi mình sẽ lấy 58 - 13 vào biểu thức này thể hiện số trang sách còn lại mình sẽ rất ở dưới đây nhé số trang sách còn lại khi phải tiếp tục Bây giờ thì mình sẽ cần tính số ngày bằng cách lấy số trang sách còn lại này chia cho 5 nghĩa là chia cho số trang sách mà mình đọc mỗi ngày chia cho 5 số sàn điều sức này biểu thức này biểu hiện cho số này mà mình cần để đọc nốt cuốn sách anh phá cụ sẽ bằng D biểu thức này cũng sẽ bằng D chính là số ngày và bây giờ thì khi mình nhìn vào các đáp án thì mình chỉ thấy đáp án C khớp với câu trả lời và mình mới tìm ra vậy nên sẽ ra đáp án đúng Chúng ta sẽ xem rất là bạn khác đã là Na có 58 cộng 13 sẽ là không đúng bởi vì như thế sẽ nhiều hơn số sách trong cuốn sách của mình A là sai B cũng là sai bởi vì bạn không thể nhân với 5 được không phải là bạn cần đọc nhiều hơn 5 lần số trang sách mà mỗi ngày bạn sẽ đọc 5 trang sách vậy nên chúng ta phải chia cho 5 chứ không phải là nhân cuối năm Vậy thì đáp án của bài này sẽ là