If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Thuyết minh video

Một Câu hỏi đặt ra là chúng ta có bao nhiêu lít nước ngọt cho bữa tiệc và bây giờ các bạn hãy tạm dừng video lại và xem xem chúng ta sẽ cần thông tin nào trong số các thông tin mà để bày cho dưới đây và sau đó đi mình sẽ giúp trả lời câu hỏi này luôn nhé Ừ được rồi bây giờ chúng mình sẽ làm cùng nhau Chúng ta có bao nhiêu lít nước ngọt cho bữa tiệc Chúng Ta Cùng Xem lại các thông tin này nhá 20 người sẽ đến tham dự tiệc câu này không cho cái biết là mình có bao nhiêu lít nước ngọt vậy nên câu này sẽ bỏ qua chúng ta đã mua 5 chai nước ngọt cho bữa tiệc à khu này có phải liên quan đấy chúng ta có 5 chai nước ngọt mình sẽ vẽ ra 1234 [âm nhạc] a a 5 sai nước ngọt mình đã lấy thông tin này được từ đề bài thông tin tiếp theo là bữa tiệc kéo dài 3 tiếng đồng hồ thông tin này không liên quan tiếp theo chúng ta có mỗi chai có 2 lít nước ngọt được rồi đây sẽ là thông tin mà mình cần mỗi chai có 2 lít nước ngọt tự nhiên đây là 2 lít 2 lít 2 lít 2 lít và 2 lít nước khi chúng ta cần biết có tổng cộng bao nhiêu lít nước lọc ạ Bây giờ thì mình sẽ làm như thế nào nhỉ chúng ta có 5 chai và mỗi chai có 2 lít vậy nên mình sẽ lấy hai nhân lên 5 lần thì sẽ có 2 năm và 2 năm thì kết quả sẽ bằng bao nhiêu 25 + z = 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 nghĩa là mình lấy 5 lần 2 + với nhau hay X5 sẽ bằng 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 và kết quả sẽ là 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 cộng 222 X5 sẽ bằng 10 kết quả là chúng ta có 10 lít nước ngọt cho bữa tiệc này chúng ta có thể trả lời được câu hỏi của đề bài là mượn ít nước ngọt chúng ta sẽ không cần đến thông tin cuối cùng là 6 chai đã được sử dụng trong mục đích của tuần trước thông tin này không liên quan đến những gì mà Đề bài hỏi