If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các bài toán về phép cộng 2 bước trong phạm vi 100

Vấn đề

Cô Lan có một túi tiền vàng. Cô ấy giấu 21 đồng tiền vàng ở sân sau và 14 đồng tiền vàng trong nhà bếp. Cô Lan vẫn còn 13 đồng tiền vàng để giấu.
Hỏi lúc đầu có bao nhiêu đồng vàng trong túi của cô Lan?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
đồng tiền vàng
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?