If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Tìm hiểu cách nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ). Trong video này, chúng ta sẽ thực hiện phép tính 7x253. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Em hãy tính 7x 203 xem chúng ta được bao nhiêu vậy Giống như ví dụ trước đều ta muốn làm là viết số lớn nhất trước đó là 253 và sau đó biết con số nhỏ hơn bên dưới nó căng thẳng cắt hành số 7 nó chỉ có hàng đơn vị nên ta sẽ đặt số 7 ngay đây ở bên dưới hàng đơn vị của 253 và sau đó Đạt Tiến nhanh vào đây các bạn có thể đọc phép tái này là 253 X7 bằng với 7 x253 Và bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để tính toán có rất nhiều cách để làm những cách này bạn có thể gọi nó là cách phổ biến ta bắt đầu với số 7 và sau đó sẽ nhan viết từng chữ số ở đây và đặt các số thích hợp vào vì vậy đầu tiên là bảy lần 37 lần 3 chúng ta biết là 21 Em hãy viết xuống đây 7 lần 3 thì bằng với 21 các bạn có thể tính nhẩm phần này nhưng tôi muốn làm rõ từ đâu mà ta không biển số này em phương pháp chuẩn người ta sẽ biết số một trong số 21 xuống đây và sau đó nhớ số 2 ở hàng chục giờ thì ta muốn tính 7 là năm là bao nhiêu khi chúng ta biết rằng trong bảng cửu chương thì 7 là năm sẽ bằng với 35 giờ chúng ta không thể đặt sớm 35 xuống đây chúng ta vẫn còn số 2 người ta sẽ nhớ ở đây vậy chúng ta tính vậy là năm là ba lắm nhưng sau đó chúng ta cộng thêm hai vậy Nó là 35 cộng hai bằng 37 giờ chúng ta sẽ ghi số 7 và hình trụ của ngay đây và sau đó nhớ ba bây giờ chúng ta cần tính xem 7 lần 2 là bao nhiêu khi chúng ta biết được 7 lần 2 là 14 từ bảng cửu chương khi chúng ta không thể để 14 xuống ngay đây chúng ta còn số 3 để cộng vào Vậy để lần hai lần bị vốn cộng ba là 17 giờ chúng ta có thể ghi xuống 17 xuống đây bởi vì hay là số cuối cùng mà chúng ta cần thực hiện phép nhân vậy nên chúng ta có câu trả lời 7 x253 bằng 1771