If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giới thiệu về phép chia hết (phép chia không dư)

Giới thiệu về phép chia với ví dụ là phép tính 96:4.   Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

từ hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về cách đặt phép chia nhé Công thức này rất hữu ích trong việc chia các số lớn ở đây chúng mình đang muốn viết 96 khi chia cho 34 sẽ được mấy bây giờ chúng mình cũng làm nhí ta sẽ giúp đại chiến 16 chia 4 ông bà có 96 số chia A4 thì điều đầu tiên chúng mình cần làm là thử nghĩ xem bốn nhân với bao nhiêu thì được 9 nghỉ theo như bảng cửu chương chúng mình có bốn X2 = 8 và 4 x 3 = 12 ở đây chúng mình không thể nào lấy bốn nhân với 3 được Bởi vì kết quả mà chúng ta nhận được là số 12 ở đây lớn hơn số 9 rất nhiều trong khi đó bốn X2 Mặc dù không cho chúng ta kết quả là chín nhưng mà lại cho chúng ta Số 8 là số đứng ngay trước chín như vậy chúng mình sẽ tặng 14 X2 thì bằng 9 nhé hay là cách khác Chúng ta sẽ có 9 chia 4 bóng hai chúng ta viết hay ở đây Ừ rồi chúng ta lấy 2 x 4 = 8 9 - 8 = 1 PR chúng mình sẽ hạnh tiếp số 6 số ta được số 16 số 16 ở đây chia 4 bằng mấy nhỉ lại theo như bảng cửu chương chúng ta có bốn x 4 = 16 2n cách cách 16 chia cho bốn chúng ta sẽ được 44 x 4 = 16 16 - 16 là hết Ừ như vậy ta có thể kết luận được lá 96 chia cho 4 = 24 đầy dầu các em nên tạm dừng video online và thử nghĩ về Nguyên lý hoạt động của các chúng mình vừa mình chi ở đây nhé Ở đây chúng ta hoàn toàn có thể kiểm chứng được 96/4 bằng 24 hoặc ngược lại 24 x4 396b giờ chúng mình cùng phân tích nó anh ở đây Số 96 có chữ số 9 nằm ở hàng chục từ đó chữ số 9 này sẽ đại diện cho số 90 tương tự chữ số 6 ở hàng đơn vị nên nó sẽ đại diện cho Sáu ta có 96 bằng 90 cộng 66 và ở đây số 4 của chúng mình cần nhân với số nào là bội số của Mười để được số 90 nhỉ vì chúng mình sẽ nhân với số 20 nhé ta sẽ có 20 nhân A4 anh ở đây 20 x4 chỉ cho ta 80 mà thôi nên để được 90 chúng mình vẫn phải cộng thêm 10 đây và chúng mình hãy tiếp số 6 xuống ấy Anh ta sẽ được 96 bằng 20 x 4 + 10 cộng 16 Là Số 96 ngày có thể phân tích ra được nữa tháng tám mươi cộng với 10 + 6 = 16 96 đây sẽ bằng 80 cộng 16 mà như đã phân tích ở trên 80 sẽ bóng U20 nhân 34 A và 16 của chúng ta có thể phân tích được tháng 4 cá nhân 34 Ừ như vậy đáp án của chúng ta sẽ là 20 cộng bốn nóng 24 sản xuất lạnh đổi về quy tắc của phép chia ta sẽ chia lần lượt từ trái sang phải bắt đầu từ hàng chục rồi đến thẳng đơn vị các tiện ích