If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các bài toán về phép nhân và phép chia (trong phạm vi 100)

Vấn đề

Một chiếc tàu lượn có 4 khoang. Mỗi khoang chứa được 10 người.
Nếu các khoang đều ngồi kín người thì có tất cả bao nhiêu người trên tàu lượn?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
người
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?